"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-04-22

"Den fysiska boken kommer att överleva"

NYHET Lördagen den 23 april är det den så kallade Världsbokdagen. Men hur står det egentligen till med boken? Anders Öhman, professor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet har svaret.

Hur står det till med boken just nu?

– Det kommer ut fler boktitlar än någonsin tidigare och det verkar som om den nedåtgående trenden i bokläsningen har vänt. År 2015 ökade den totala bokförsäljningen för första gången på flera år. Bokläsningen ökar också, särskilt bland kvinnor. Barn- och ungdomar läser också alltmer vilket är mycket glädjande. Försäljningen av pocket minskar en smula medan däremot inbundna fackböcker ökar markant, särskilt inom humaniora. Det är roligt, tycker jag.

Vad händer med läsningen bland ungdomar?

Foto på Anders Öhman.
Anders Öhman, litteraturprofessor vid Umeå universitet. Foto: Mattias Pettersson.

– Det verkar faktiskt som om det finns ett nytt sug bland människor att läsa tryckta böcker. I flera år har man   förutspått att e-böckerna snart kommer att ta över bokmarknaden, men ännu så länge är e-boksförsäljningen mycket marginell i Sverige, knappt 1 procent. Även i de länder, England och USA, där e-boksförsäljningen varit större, sjunker den nu med flera procent. Jag tror det finns ett behov av att läsa traditionella tryckta böcker. Det verkar som om det ger både större tyngd och mera känsla. Och som sagt, barn- och ungdomar tycks läsa mer. Fortfarande är det dock ett bekymmer att pojkar inte läser lika mycket som flickor.

Hur ser framtiden ut?

– Det är många digitala visionärer som förutspått bokens död på kortare tid än så. Jag är dock säker på att boken kommer att överleva. Det är en gammal beprövad teknik som är svår att ersätta. Jag tror att vi kommer att använda skärmläsningen för att snabbt hitta information och fakta, medan den tryckta boken kommer att fortsätta att erbjuda oss berättelser som kan binda samman den information och de fakta vi hittar på nätet. Att läsa traditionella böcker blir därigenom viktigt för fördjupning, koncentration och mening. Så jag tror att bägge teknikerna kommer att finnas kvar i framtiden.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz