Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Publicerad: 10 feb, 2017

"Den samiska boomen"

NYHET Kan den ökade uppmärksamheten för Sápmi och den samiska kulturen bidra till en försoningsprocess? I Forskning.se intervjuas etnologen Lis-Marie Hjortfors, Umeå universitet, om det som tidningen kallar den "den samiska boomen".

Lis-Marie Hjortfors

Ur intervjun: "Vi har många positiva förebilder att se upp till, vilka ger samerna en röst utåt till storsamhället. De får ut sitt budskap via musiken och visar upp det samiska för hela svenska folket".

Läs intervjun på forskning.se

Redaktör: Per Melander