"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-14

Det Arktiska universitetets (UArctic) rådsmöte i Stockholm

NYHET Det Arktiska universitetet (UArctic) är en icke-statlig organisation med mer än 200 medlemmar i form av universitet, institut och andra organisationer, mestadels på det norra halvklotet, men även från Kina, Japan, Korea och andra icke-arktiska länder.

Text: Oscar Sedholm

Varje år skickar medlemmarna i UArctic delegater till rådsmötet som i år äger rum vid Stockholms universitet och den Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, mellan 18-20 september.

Arcums föreståndare Peter Sköld är ordförande för UArctic styrelse och presenterade deras arbete under öppningsdagen. Han lyfte fram den juridiska granskningsprocessen som syftar till att ge UArctic en ny juridisk status, med målet att placera UArctic i en starkare position när det gäller avtalsförmåga, insamling och ansvar. Han presenterade också insamlingsinitiativet som syftar till att utveckla en ekonomiskt hållbar organisation och öka privata gåvor, stabilt statligt stöd och donationer. Styrelsen arbetar också med UArctic strategiska plan för 2030 som ska återspegla UArctics vision, värderingar och uppdrag; inklusive produktiva mål och interna mål för tillväxt och utveckling av UArctic.

Under fredagen 20 september undertecknas en stadga för att säkerställa att processen att inrätta en juridisk förening för UArctic enligt Finlands lagar fortsätter som planerat, och därmed inrätta den nya organisationen för UArctic.