"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-11-30

Det sprudlar av aktivitet på månen

NYHET Månens rymdmiljö är mycket mer aktiv än man tidigare trott. Detta framgår i en ny avhandling av Charles Lue, vid Institutet för rymdfysik och Umeå universitet. Resultaten försvaras fredagen den 4 december vid Institutet för rymdfysik i Kiruna.

Det svenska rymdinstrumentet SARA har uppmätt en stark och mycket varierande växelverkan mellan månen och solvinden. Solvinden är ett kontinuerligt flöde av plasma från solen, som påverkar planeterna i solsystemet. Solvinden är känd för att bland annat orsaka norrsken på jorden. Månens atmosfär är för tunn för att man ska kunna se samma fenomen där, och månen saknar dessutom ett eget globalt magnetfält som kan styra solvinden. Man har därför länge trott att månen passivt absorberar solvinden utan att nämnvärt påverka sin omgivning, men nya rön visar att månens yta och även lokalt magnetiserade områden i månskorpan reflekterar en del av solvinden.

– Detta har stor betydelse för rymdmiljön runt månen. Miljön påverkas både på månens dagsida och på nattsidan, säger Charles Lue.

De reflekterade solvindsjonerna rör sig i spiralliknande banor som kan föra dem från dagsidan, där solvinden först träffar, till nattsidan av månen. Lokalt vid starkt magnetiserade områden förhindras solvindsflödet till ytan, medan intilliggande områden tar emot ett större flöde. Detta får på sikt konsekvenser för månens yta, och kan till exempel påverka mängden vatten i månens ytmaterial.

– Effekterna kan till och med ses i synligt ljus, som ljusa virvlar inpräntade i månens yta, säger Charles Lue.

Partikelinstrumentet SARA (Sub-keV Atoms Reflecting Analyzer) som utvecklats vid Institutet för rymdfysik fördes till månen ombord på den indiska satelliten Chandrayaan-1. SARA studerade solvindens växelverkan med månen under 2009, och instrumentets observationer har sedan dess analyserats av forskare, bland annat Charles Lue.

– Observationerna hjälper oss att kartlägga och förstå variationerna i månens rymdmiljö. De ger oss också ledtrådar till de fysikaliska processer som är inblandade och de långsiktiga effekter de har på månens yta, förklarar han.

Avhandlingen har publicerats digitalt

För mer information, kontakta gärna:

Charles Lue, Institutet för rymdfysikTelefon: 0730-72 54 50
E-post: charles.lue@irf.se

Pressbild för nedladdning

 Bildtext: Charles Lue håller upp en månglob som visar reflektion av solvinden från magnetiska fält på månens yta. Den starkaste reflektionen sker vid de områden som syns med röd färg på mångloben. Fotomontage. Bakgrundsfoto: Hans Huybrighs. Illustration: Charles Lue.

Charles Lue kommer från Nyköping. Han har en civilingenjörsexamen i rymdteknik från Luleå tekniska universitet.

Om disputationen:

Fredagen den 4 december försvarar Charles Lue, Institutet för rymdfysik i Kiruna, samt Institutionen för fysik vid Umeå Universitet, sin avhandling med titeln: Solar wind proton interactions with lunar magnetic anomalies and regolith. Svensk titel: Solvindsprotoners växelverkan med månens magnetiska anomalier och yta.

Disputationen äger rum klockan 10.00 i aulan vid Institutet för rymdfysik, Kiruna.

Fakultetsopponent är doktor Urs Mall, Max Planck-institutet för solsystemsforskning, Göttingen, Tyskland.

Handledare är doktor Yoshifumi Futaana och professor Stas Barabash vid Institutet för rymdfysik, Kiruna.

Redaktör: Ingrid Söderbergh