"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-06-16

Dieter Müller ny ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien

NYHET Dieter Müller, professor i kulturgeografi tillika vicerektor vid Umeå universitet valdes in som ny ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien den 14 juni.

Text: Johanna Fredriksson

Dieter Müller har flera roller och uppdrag vid Umeå universitet. Han är vicerektor med ansvar för forskning och forskarutbildning inom samhällsvetenskap och humaniora och har ett särskilt ansvar för universitetets roll i den pågående samhällsomvandlingen i norr.

Men det är på grund av hans roll som professor i kulturgeografi vid Institutionen för geografi som han den 14 juni valdes in som ledamot för Kungl. Vetenskapsakademien, i klassen för geovetenskaper.

Fokus på turismen i norr

Dieter Müllers forskningsintresse finns inom turism och regional utveckling, mobilitet och turism i perifera områden. Han specialiserar sig på så gott som alla aspekter av fritidsboende och fritidshusmobilitet, samisk turism, naturturism, turistindustrin, regional utveckling och landsbygdsförändring i synnerhet i nordliga, perifera områden och i polartrakterna. 

Läs en närmare beskrivning om Dieter Müller på hans personliga sida. 

Han har varit ordförande för Internationella Geografiska Unionens kommission för turism, fritid och global förändring och fick utmärkelsen Roy Wolfe Award för framstående insatser inom turismgeografin av American Association of Geographers år 2018.

Läs nyheten "Ny ledamot forskar om turism" på Kungl. Vetenskapsakademiens webb. 

Över 650 ledamöter

Akademien har cirka 480 svenska och 175 utländska ledamöter. De är indelade efter tio vetenskapliga ämnesområden, kallade klasser. Ledamöterna är också engagerade i Akademiens kommittéer och utskott samt i arbetet kring Akademiens priser.

Källa: Kungl. Vetenskapsakademien

Dieter Müller
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 66