"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-31

Digital tvilling av Umeå universitet skapas

NYHET En digital skanning genomförs nu av Umeå universitet i samarbete med Akademiska hus för att skapa en digital tvilling. Den digitala tvillingen kommer i huvudsak användas inom fastighetsdriften för att kunna öka lokalnyttjandet och energieffektiviseringen, men den ger även unika möjligheter för framtida forskningsprojekt.

Text: Alexandra Haglund

Sedan början av 2022 pågår ett omfattande skanningsarbete av alla byggnader och ytor på Umeå Universitet för att skapa en digital tvilling. Arbetet är ett led i Akademiska Hus digitalisering av hela sitt fastighetsbestånd. Genom att skanna och fota lokalerna med en speciell kamerautrustning kan materialet sammanfogas till en digital kopia av verkligenheten som visualiserar byggnaderna i en 3D-modell, en digital tvilling. Den digitala tvillingen kommer i ett första skede användas för drift och förvaltning av universitets fastigheter, men på sikt är möjligheterna nästan oändliga.

– Det här är en teknisk lösning som vi välkomnar med öppna armar, digitala tvillingar har visat på stort genomslag i andra branscher och det är dags att vi inom fastighetsförvaltningen får ta del av dess möjligheter nu. Vi kommer kunna ha stor användning av tekniken när vi arbetar med vårt lokalutnyttjande och hur vi kan effektivisera vår energianvändning, säger Richard Olsson, fastighetschef vid Umeå universitet.

Den digitala tvillingen kommer kopplas upp mot nätverk med befintliga databaser och sensorer med fastighetsrelaterad information. Detta för att kunna dra slutsatser och se den fysiska miljöns utveckling på campus. Ett gemensamt mål för Umeå universitet och Akademiska Hus är att utnyttja de lokaler som finns på ett så smart sätt som möjligt. Därmed kan man minska lokaler som står tomma och även i framtiden slippa bygga nytt. Richard Olsson ser stor potential i den nya tekniken.

–  I den digitala tvillingen kommer vi ha bättre möjligheter att på lokal nivå kunna se mönster över hur våra lokaler nyttjas i realtid. Därefter kan vi koppla det till behov och kunna ta strategiska beslut vid lokalplanerandet.

Kan liknas vid Google Street View

Skanningsarbetet utförs av ett externt företag som med hjälp av en skanningsrigg skannar de nästan 245 000 m2 stora ytorna. Skapandet av den digitala tvillingen sker i två nivåer. I den första nivån punktskannas lokalerna med laser som mäter avståndet mellan olika objekt. Miljardtals punkter med en precision på ett par centimeter bildar en färglös 3D-modell av lokalen. För den andra nivån används en 360-graders kamera som fotar och filmar ytan. När dessa två sammanfogas bildas en 3D-bild av miljön. Fotona som tas kommer att sparas separat och vid ett senare skede kan dessa komma att bilda en virtuell verklighet som kan liknas vid ”Google Street View”.

–  På sikt kan tvillingen komma att användas utanför fastighetsdriften för att låta användaren vandra runt i ett virtuellt campus eller för att se och boka lokaler. Möjligheterna är många och vi har mycket kompetens inom universitet där intresset av tekniken är högt. Vi har en spännande utveckling framför oss, avslutar Richard Olsson.

En unik möjlighet

Den digitala tvillingen kommer genom avtal med Akademiska Hus kunna användas inom olika forskningsprojekt på Umeå universitet. Mikael Wiberg, professor vid institutionen för Informatik har ett särskilt intresse för samspelet mellan digital teknik, arkitektur och hur IoT -internet of things kan användas.

–  Frågor om hur vi kan integrera det fysiska och det digitala är något jag intresserat mig för länge och där jag haft stort intresse för hur IoT kan agera som brygga mellan den fysiska världen och den digitala tvillingen. Det finns mycket forskning inom området men väldigt lite empiriska studier med fullskalemodeller. Den digitala tvillingen kommer här vara en unik möjlighet för forskningen då vi får ett skarpt case att studera och följa, säger Mikael Wiberg och fortsätter förklara.

–  Med denna form av digitalisering kan vi lägga ett digitalt raster över vår fysiska omvärld. Precis som att mobilen, eller våra aktivitetsarmband kan hålla koll och räkna de steg vi tar i vår vardag kan vi med uppkopplade sensorer koppla samman det fysiska och det digitala. Här skapas spännande möjligheter till vidare forskning kring användandet och scenarioanalyser av en digital tvilling. Bland annat kan det handla om byggnationer, fastighetsplanering, drift, arkitektur och vidare även till tjänsteutveckling för de som vistas och rör sig på campus.

Skanningen beräknas vara avslutad i april. När den manuella genomgången av allt material är färdigställt kan Umeå universitet genom avtal med Akademiska hus få tillgång till den slutgiltiga produkten.

Vid frågor, kontakta:

Richard Olsson
Fastighetschef
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 28
Mikael Wiberg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 15