"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Richard Olsson

Fastighetschef

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Fastighetschef vid Lokalförsörjningsenheten Roll: Enhetschef, Katalogansvarig
Plats

Fastighetschef
Enhetschef lokalförsörjningsenheten och med delegerat ansvar, utöver uppdraget som enhetschef för
Lokalförsörjningsenheten, personalansvaret för enhetschefen för Universitetsservice, samt ansvar
för att samordna och utveckla verksamhet och processer som involverar båda enheterna
Området ansvarar för utveckling campus och lokaler, miljö, fysisk arbetsmiljö, säkerhet, samt service- och stödtjänster för universitetets lokaler.

Verkställande ledamot SUHF expertgrupp fastighet och säkerhet

Licentiate thesis / Luleå University of Technology, 1998:32
Olsson, Richard
International Journal of Production Economics, Vol. 56-7 : 503-509
Olsson, Richard