"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-07

Digitala utmaningar uppgift för nytt forskarföretag

NYHET Det nystartade forskarföretaget Digital Scapes vill med spetskompetens och med korsbefruktning från flera olika vetenskapsområden bryta ny mark i en tid då företag och organisationer utmanas av digitalisering, jättelika datamängder, nya beteendemönster och fysiska miljöer som allt mer blandas upp med digital teknik.

När Digital Scapes bjuder in till kickoff för sin nya verksamhet är det med stort intresse och nyfikenhet som de inbjudna deltagarna bänkar sig för att ta del av de idéer som forskarna bakom företaget vill driva.

Intresset är stort, inte minst för att grundarna kommer från vitt skilda vetenskapsområden och tillsammans vill verka inom de nya områden där företag och organisationer möter en genomgripande digitalisering av samhället som skapar stora utmaningar och krav på strategiska beslut om vägval. Det är i detta nya spänningsfält som det nybildade forskarföretaget Digital Scapes vill erbjuda spetskompetens utifrån sin grund i flera olika vetenskapsområden.

Förändringar går på djupet

– Det räcker inte bara med att ta fram nya appar. Förändringarna går på djupet och med Digital Scapes vill vi bidra med idé- och konceptutveckling kring de nya frågeställningarna. Vi har en spetskompetens inom det digitala och kommer att vara en konkurrenskraftig thinktank, både inom Sverige och internationellt, säger professor Patrik Svensson, VD för Digital Scapes, när han vid företagets kickoff berättar om dess verksamhet.

Som föreståndare för HUMlab vid Umeå universitet har Patrik Svensson i många år aktivt arbetat för mötet mellan humaniora och digital teknik. Det är erfarenheter som han nu tillsammans med ett flertal andra forskarkollegor och med ekonomiskt stöd av Balticgruppen startar företaget Digital Scapes. Viktiga affärsområden är koncept- och idéutveckling inom digital logik, nätverksanalys och business intelligence, samt utveckling av fysiska och digital miljöer.

Skärningspunkt mellan det fysiska och det digitala

– Vi kommer att fokusera på de stora omvälvningarna i skärningspunkten mellan det fysiska och det digitala, fortsätter Patrik Svensson.

Två av de övriga forskarna som står bakom Digital Scapes är professor Simon Lindgren från sociologiska institutionen och professor Mats G Larson, institutionen för matematik och matematisk statistik, vid Umeå universitet. Under kickoffen presenterar de från var sitt vetenskapliga håll hur det nystartade företaget exempelvis kommer att arbeta med sociala medier och nätverksanalys.

– Vi befinner oss i ett helt nytt läge där analys av nätverk kräver både avancerad programmeringskunskap och ett sociologiskt och etnografiskt kunnande, menar Simon Lindgren, och visar de inbjudna till kickoffen på hur företag och organisationer kan stärka sin verksamhet genom en större förståelse av sociala nätverk på internet.

Avknoppningsföretag

Under kickoffen för Digital Scapes deltar även Lena Gustafsson, rektor för Umeå universitet, och Magdalena Andersson, Västerbottens landshövding. Både betonar de vikten av att avknoppningsföretag som Digital Scapes från universitetets forskning blir ett nödvändigt bidrag till hela samhället.

– Det är mycket bra att universitetets forskning kan bidra till samhället genom denna mix av matematik, sociologi, humaniora och medievetenskap, betonar Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten.

– Vi vinner alla på att det finns en fruktbar miljö och nätverk som kan föra samman olika vetenskapsområden. Det ökar vår kvalitet, påpekar  Lena Gustafsson, samtidigt som hon önskar det nystartade företaget lycka till i sin verksamhet.

Redaktör: Mikael Hansson