"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-04-05 Uppdaterad: 2023-04-09, 22:10

Digitala vårdmöten med dietister ökar tillgängligheten

NYHET Världshälsodagen 7 april, firar 75 år med temat Hälsa för alla. Digitalisering av hälso- och sjukvård är ett sätt för vårdaktörer att göra vården mer tillgänglig – idag erbjuder många aktörer vårdbesök genom videosamtal. Karin Danielsson, föreståndare för Humlab och lektor i informatik, leder ett arbetspaket inom projektet Dietist på distans som undersöker hur dietisters arbete har förändrats med hjälp av digitala verktyg.

Text: Sandra Lundström

– Digitaliseringen ger möjligheter som främjar tillgänglighet inom dietistbehandling på olika sätt. Det blir till exempel möjligt för dietister att bosätta sig i glesbygden och ändå kunna erbjuda vård till människor i större städer, vilket minskar resande för både dietisten och patienten. För patienten blir det lättare att ta med sig en anhörig till vårdmötet eller att visa upp sin hemmiljö utan att dietisten gör ett fysiskt hembesök, säger Karin.

Samtal och kommunikation viktig del av dietisters arbete

En dietist arbetar med att förebygga, utreda och behandla ohälsa som är relaterad till kost- och näringsintag. Samtalsmetodik och kommunikation är en mycket viktig del av arbetet och i uppdraget ingår både individuella möten och gruppträffar.  

– Jag upplever att dietister är en ambitiös och människocentrerad profession. Jag är väldigt imponerad över hur de som har deltagit i studien har förmåga att skapa förutsättningar för ett personligt samtal i den digitala miljön, trots utmaningen med att till exempel känna av en patients sinnesstämning som ju är enklare vid ett fysiskt möte.

Många dietister ser möjligheter med digitala vårdmöten och har tagit sig an den här utvecklingen på ett mycket bra sätt, även om det i vissa fall borde ha erbjudits utbildning i högre grad.  

Pandemin skyndade på utvecklingen

Det finns idag flera systemstöd i Sverige som erbjuder olika lösningar och verktyg. För dietister bidrog pandemin till att utvecklingen skedde snabbare än vad den troligtvis skulle ha gjort i annat fall. Skyndsamheten har inneburit att systemstöden implementeras samtidigt som de också ska användas, vilket gör att det för många dietister handlar om att lära sig under tiden och av varandra.

– Många dietister ser möjligheter med digitala vårdmöten och har tagit sig an den här utvecklingen på ett mycket bra sätt, även om det i vissa fall borde ha erbjudits utbildning i högre grad.  

Digital kommunikation blev vardag under pandemin, kanske särskilt för den äldre befolkningen som tidvis rekommenderades att hålla en striktare social distansering än yngre åldersgrupper.

– Det var många som behövde bli digitalt aktiva under pandemin för att hålla kontakt med sina nära och kära så den digitala kompetensen bland seniorer finns idag i hög utsträckning.

Om Dietist på distans

Syftet med projektet är att undersöka hur effektivitet och interaktion påverkas när mötet mellan dietist och patient äger rum på distans med hjälp av videosamtal. Forskningsprojektet leds av Petra Rydén, universitetslektor vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap. Sarah Persson, legitimerad dietist och numera doktorand, ingår i det arbetspaket som Karin Danielsson leder.
Dietist på distans