Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 25 nov, 2016

Diskussion om feministisk organisering i Sverige och Liberia

NYHET Den 11 november arrangerade Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, en visning av dokumentären ”Pray the Devil back to Hell” och ett efterföljande panelsamtal. Monica Burman, docent vid Juridiskt forum, var en av deltagarna i panelsamtalet.

Dokumentären ”Pray the Devil back to Hell” handlar om kvinnofredsrörelsen i Liberia. I det efterföljande samtalet diskuterade Monica Burman feministisk organisering, fred, motstånd och kamp tillsammande med Emma Swanström, utbildare för organisationen Make Equal.
- Min forskning kretsar till stor del kring frågor om genus, rätt och mäns våld mot kvinnor. I diskussionen tog vi upp frågeställningar som jag har mött i min forskning, till exempel betydelsen av kvinnors organisering, i grupper såsom kvinnojoursrörelsen och Fatta-rörelsen, för att åstadkomma förändring av lagstiftning, säger Monica Burman

Filmen väckte många frågor om situationen för kvinnor i Liberia och i Sverige och om kvinnors möjligheter att mobilisera för förändring. Både skillnader och likheter mellan Liberia och Sverige synliggjordes. Monica Burman fortsätter:
-I filmen beskrevs mäns våld mot kvinnor främst som ett vapen i en väpnad konflikt, något som i dagsläget kan kännas avlägset i en svensk kontext. Samtidigt ger filmen inspiration till att ställa frågor till vår egen kontext som ännu inte har ställts, t.ex. betydelsen av att män kan ha tillgång till vapen och hur det inverkar på männens möjligheter inte bara att döda kvinnor utan även att utöva våld och kontroll. Trots att filmen återspeglar en närmast obeskrivligt hemsk situation för utsatta kvinnor i Liberia under inbördeskriget, så ingav filmen hopp och väckte många tankar kring feministisk organisering, motstånd och kamp. Filmen visar vad kvinnors mod, kunskaper och strategiska tänkande som kommer till uttryck genom praktisk handling kan åstadkomma. Under panelsamtalet berördes bl.a. vad svenska feminister har att lära av kvinnorna i Liberia och om det finns en risk för att vi i Sverige slår oss till ro som ”Facebook-aktivister” och underskattar möjligheten att med andra metoder ingripa i politiska och sociala processer, t.ex. genom fysisk närvaro i maktens korridorer.

Redaktör: Elin Andersson