Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 28 feb, 2014

Disputation för doktorsexamen

NYHET Härmed meddelas att Anders Åstrand för avläggande av teknologie doktorsexamen i tillämpad elektronik med inriktning mot medicinsk teknik författat en vetenskaplig avhandling med titeln "A tactile Resonance Sensor System for Detection of Prostate Cancer ex vivo – Design and Evaluation on Tissue Models and Human Prostate"

Disputationen kommer att äga rum torsdagen den 20 mars 2014, kl 13.00 i MA121, MIT-huset.

Fakultetsopponent är professor Göran Salerud, Institutionen för medicinsk teknik, Linköpings universitet.

Avhandlingen försvaras på engelska.

Avhandlingen finns tillgänglig vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Redaktör: Robert Sjöblom