"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-31

Distinguished Guest Seminar: Felix Randow

NYHET Inom ramen för UCMR Distinguished Guests Seminars Series ger Felix Randow en föreläsning om celler försvarar sin cytosol mot invasiva bakterier.

Text: Ingrid Söderbergh

Tid: 23 November klockan 14:30-15:30
Plats: Lilla hörsalen, KBC

Hur celler försvarar sin cytosol mot invasiva bakterier

Felix Randow, gruppledare inom MRC Laboratory of Molecular Biology vid Cambridge University

Intracellulära patogener koloniserar specifika subcellulära nischer som bestäms av deras behov av värdhärledda näringsämnen och antagoniseras av kompartmentspecifik immunitet. De flesta intracellulära bakterier lever i fagosomer och endast ett fåtal arter har lyckats erövra cytosolen, en kanske kontraintuitiv situation med tanke på det överflöd av näringsämnen som är fritt tillgängliga i cytosolen. Potenta cytosoliska försvarsmekanismer måste därför finnas.

Jag kommer att diskutera hur celler försvarar sin cytosol mot bakteriell invasion genom autofagi, utlöst antingen vid avkänning av membranskador orsakade av bakteriellt intrång i cytosolen eller genom avsättning av ubiquitin på bakterieytan.

Om Felix Randow

Felix Randow kommer ursprungligen från Tyskland. Han tog sin doktorsexamen vid Humboldt University Berlin innan han flyttade till Boston där han var postdoktor hos Brian Seed vid Harvard Medical School. 2003 blev Felix gruppledare vid MRC Laboratory of Molecular Biology vid Cambridge University. Sedan 2022 är han forskningschef "Molecular Immunity", vid the Department of Medicine, Cambridge University.

https://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/groups/randow/Felix_Randow_Lab.html

https://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/about-lmb/

För mer information, kontakta gärna värd:

Yaowen Wu
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 31