"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-11-09

Doktorand i pedagogik föreläste på workshop i Flensburg

NYHET Martin Holmgren som är doktorand vid Pedagogiska institutionen blev inbjuden att föreläsa under workshopsdagar vid Flensburg University i Tyskland.

Tack vare sitt deltagande i fjolårets NERA-konferens i Oslo fick Martin Holmgren kontakt med forskare inom projektet STUDYasU. Det visade sig att de hade många gemensamma forsknings- och utbildningsintressen, där tankar om inkludering utifrån olika kontexter och discipliner ledde till intressanta samtal. Det i sin tur ledde till att Martin blev inbjuden att delta att föreläsa på en tredagars workshop vid Flensburg University tillsammans med tyska och norska forskare samt tyska lärarstudenter.

Vad var det bästa med resan?

Att träffa personer, både forskare och studenter, med erfarenheter från andra utbildningssystem än det svenska var väldigt givande. Att få chans att diskutera och problematisera en så komplicerad fråga som inkludering i ett internationellt sammanhang både breddade och fördjupade mina kunskaper i frågan. Frågan om hur inkludering som teori ska/bör/kan omvandlas till praktik är svårbesvarad i fler länder än Sverige och påverkas till hög grad av kontext.

Vilken var den största utmaningen?

Allt var väldigt välplanerat och strukturerat, så jag mötte inga större utmaningar. Kanske att språket ibland var en utmaning, då tyska och danska var de dominerande språken i staden. Men det var aldrig något stort problem.

Är det någon från Flensburg som kommer att komma till Umeå?

Forskargruppen är väldigt intresserade av att besöka Umeå universitet och även av att göra ett skolbesök. Jag hoppas innerligen att vi kan möjliggöra det i framtiden.

Skulle du rekommendera andra doktorander att göra något liknande och varför i så fall?

Absolut! Även om jag måste erkänna att jag var väldigt nervös inför detta så rekommenderar jag starkt att ta chansen att besöka andra universitet om tillfälle uppstår. Det blir en annan upplevelse än att delta på konferenser där de vetenskapliga samtalen blir ganska fragmentariska och uppdelade i tidsbegränsade sessioner.

För mer information