Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 27 apr, 2015

Doktorand i Statistik

NYHET Enheten statistik vid Handelshögskolan bedriver metodologisk forskning med samhällsvetenskapliga, utbildningsvetenskapliga och medicinska tillämpningar. Vi söker nu en doktorand i statistik som kan bedriva kvalificerad metodologisk statistisk forskning inom forskningsfältet psykometri.

En plats på utbildning på forskarnivå i statistik finns ledig inom projektet Nya statistiska metoder för att säkerställa hög kvalitet över tid i standardiserade kunskapsprov. Projektet leds av Marie Wiberg i samarbete med internationella forskare inom psykometri. Det övergripande syftet är att utveckla nya statistiska metoder inom det högaktuella forskningsfältet psykometri med fokus på de metoder som används i storskaliga standardiserade kunskapsprov.

Du behöver både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har 1) avlagt en examen på avancerad nivå, 2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3) på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i statistik har den som har antingen 1) godkänt resultat på kurser om minst 90 högskolepoäng i ämnet statistik varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 2) 60 högskolepoäng i ämnet statistik på avancerad nivå. Dessutom krävs att den sökande har godkänt resultat om minst 30 högskolepoäng i ämnet matematik. Behörighetskraven kan också bedömas vara uppfyllda om den sökande har, inom eller utom landet, förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 Bedömningen av behöriga sökande grundar sig på den sökandes meriter och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Kunskap om statistisk programmering är en merit.

Läs den fullständiga annonsen

Sista ansökningsdag 2015-05-11

Välkommen med din ansökan!