"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-23 Uppdaterad: 2023-02-24, 11:22

Doktoranddagen - en mötesplats för tvärvetenskapligt lärande och inspiration

NYHET Sedan 2015 har Doktoranddagen varit ett återkommande arrangemang på Institutionen för Strålningsvetenskaper. Efter två års uppehåll på grund av pandemin har den återupptagits, där doktorander får möjlighet att presentera sin forskning.

Text: Heléne Andersson

Doktoranddagen genomfördes första gången för åtta år sedan, närmare bestämt i november 2015. Tanken med doktoranddagen är att ge doktoranderna ett tillfälle att träna och diskutera sin forskning i ett tvärvenskapligt och tryggt forum, samtidigt som det är ett tillfälle för kunskapsspridning inom institutionen. 

- Eftersom vi är utspridda både på NUS och Campus, men även på andra håll i Sverige ville vi att doktoranderna skulle knyta forsknings band/synergier eller helt enkelt lära känna varandra, berättar Maria Wing som är med och arrangerar dagen tillsammans med Anders Eklund. 

Under dagen presenterade totalt åtta doktorander sin forskning, med en efterföljande frågestund från åhörarna. Både Anders och Maria upplever att det blev bra diskussioner mellan presentatören och åhörarna. 

- Vi hade åtta mycket bra presentationer från onkologi, radiofysik, medicinsk teknik och radiologi. Diskussionerna och frågorna var också av hög kvalitet, och det var trevligt att träffas och ha ett tvärvetenskapligt möte. En fördel med dagen är att doktoranderna fick chansen att presentera för åhörare som inte är specialister på området, säger Anders Eklund. 

Även från doktorandernas sida var dagen uppskattad. Cecilia Björnfot var en av de som presenterade och hon uppskattade att få större inblick i den forskningen som bedrivs på institutionen. 

- Det var en mycket bra dag för att få veta lite vad som jobbas med på institutionen, det är alltid kul att lyfta huvudet från sin egen forskning och lyssna på andra. Jag tycker dessutom att vi har ett väldigt trevligt klimat när det kommer till diskussioner och frågor, säger Cecilia. 

Doktorander på andra platser i Sverige fick också möjlighet att delta tack vare att mötet var ett hybridmöte. 

- Det är alltid roligt att samla alla institutionens doktorander, vi har så vitt skilda projekt och bakgrunder. Man får upp ögonen för olika fält, får lyfta blicken lite. Eftersom jag är "distans-doktorand" uppskattar jag möjligheten att delta via länk, även om det trasslade lite med tekniken, säger Linda Willén. 

Doktoranddagen skapar möjligheter att förmedla sin forskning till en bredare publik, något som i förlängningen gynnar dem inför kommande disputation. 

- Det är nyttigt att få presentera forskningen för forskare utanför den närmaste forskargruppen. Det är utmanande och utvecklande att försöka framställa sin forskning begriplig och att få besvara frågor på aspekter man inte själv tänkt på, säger Linda.

En lyckad dag för samverkan och inspiration, och planerna för nästkommande år är snart i full gång. Framförhållning har visat sig vara viktig för att folk ska ha möjlighet att komma. 

- Nästa år kommer vi att vara ute tidigare med inbjudan. Doktoranddagen är en mycket givande och produktiv dag och man imponeras över forskningen som bedrivs vid vår institution, avslutar Anders. 

Kontakt

Anders Eklund
Professor med förenad klinisk anställning, professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 24

Kontakt

Maria Wing
Ekonomiadministratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 98