"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-19

Doktorander gästar senaste numret av Kulturella perspektiv

NYHET I senaste numret av Kulturella Perspektiv återfinns texter skrivna av doktorander från Humanistiska fakulteten

Text: Jonas Vågström

Kulturella perspektiv är en etnologisk tidskrift som ges ut av "Föreningen Kulturella perspektiv" vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper. Årligen utkommer 4 nummer per år där var och ett har ett eget tema.

Nummer 3 2020 har temat: Faculty of Arts Doctoral College - Special Edition, ett specialnummer  med ett antal spännande texter från forskarstuderande vid den Humanistiska forskarskolan vid Umeå universitet (Faculty of Arts Doctoral College – FADC). Däribland Charlotte Engman, doktorand i etnologi vid institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Om utforskande möten på Etnografiska museet

Charlottes text undersöker ett utsnitt ur hennes avhandlingsarbete där hon följer ett pågående projekt vid Etnografiska museet. Projektet heter "Afrika Pågår” och har det övergripande syftet att "...lyfta nya perspektiv på den afrikanska kontinenten med och av svenskar med afrikanskt ursprung.". Projektet rymmer flera olika delprojekt, ett av dem är ett utställningsrum som ska fungera som en plats för att "...testa olika sätt att aktivera [museets] samlingar och skapa intressanta mö- ten med [museets] publik.”.

Vad är och hur görs dialog i Afrika Pågår och hur kan man förstå tillämpningen av dialog på ett etnografiskt museum?

Läs senaste numret av Kulturella Perspektiv