"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-01-27

Doktorsavhandling i pedagogiskt arbete har spikats

NYHET Anders Norberg har spikat sin doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete, med titeln: ”From blended learning to learning onlife – ICTs, time and access in higher education”. Avhandlingen handlar om nya kombinationer av lärande, IKT, tid och plats.

Anders Norberg har forskat om hur Informations- och Kommunikationsteknik, IKT, kan integreras i undervisning och lärande, exempelvis genom det som kallas för ”blended learning”. Norberg har också intresserat sig för hur detta tolkas konceptuellt, på varierande sätt, och förverkligas som nya kombinationer av tid, rum, IKT och lärande. På vilket sätt kan detta göra framtidens högre utbildning mer tillgänglig - och kan tid kan vara ett konstruktivt perspektiv i sammanhanget?

– Syftet med min forskning har varit att kritiskt granska gamla förståelser av vad IKT gör för utbildning och att söka nya eller rekonstruerade förståelser med hjälp av konstruktivistisk lärandeteori, tidsfilosofi, informationsfilosofi och empiriska designförsök, berättar Anders Norberg. 

I forskningen har fokus legat på områden utanför universitetsstäderna. Det är glest befolkade områden där utbildningsnivån ofta är låg. Det är också områden med människor som gärna vill utbilda sig – om det bara gick att hantera hinder som har med tid och plats att göra.  Här kan integreringen av IKT i högre utbildning spela en viktig roll för det lokala samhällets kompetensförsörjning. Fast kanske inte på det sätt vi först tänker oss, alltså att sända utbildning från campus till periferin. Istället handlar det om att vi behöver bygga inkluderande lärprocesser, förklarar Anders Norberg.

Norberg är sedan 2012 kommundoktorand i Pedagogiskt arbete vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. Norberg har en bakgrund som gymnasielärare och skolledare.  Under 20 års tid har han arbetat aktivt med tillgänglighet till utbildning regionalt, nationellt och internationellt på campus Skellefteå och i många EU-projekt  Därtill är Norberg medförfattare till publikationer inom områden som biohydrometallurgi, regional utveckling och minoriteters tillgänglighet till utbildning. 

Doktorsavhandlingen som Anders Norberg har spikat är resultatet av fyra års forskningsarbete.  I avhandlingen ingår fem artiklar. Fyra av dem har skrivits med sammanlagt 12 medförfattare från 5 länder och 8 universitet. I och med spikningen är avhandlingen också offentlig och möjlig att läsa för den som vill. 

Torsdagen den 16:e februari klockan 10.00 sal 320 i Naturvetarhuset försvarar Anders Norberg sin avhandling. Opponent är professor Pavel Zgaga från Ljubljana universitet, i Slovenien.

Anders Norbergs doktorsavhandling är tillgänglig för läsning i sin helhet via det digitala vetenskapliga arkivet; DiVA. (länk)

Läs mer om spikning av avhandlingar som är en akademisk tradition med anor till 1500-talet. 
 

Redaktör: Camilla Hällgren