"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-09-27

Drivkrafter bakom digital transformation i offentlig sektor

NYHET I sin avhandling "Disentangling digital transformation: mechanisms of change in institutional logics" har Hugo Hedlund, doktorand vid Institutionen för informatik vid Umeå universitet, undersökt hur digital transformation påverkar den offentliga sektorn. Han har studerat vad som driver dessa förändringsprocesser och hur nya tekniska lösningar påverkar institutionella sätt att tänka och handla.

Text: Elin Olsson

Avhandlingen handlar om digital transformation och vad som driver den, genom specifik teknikanvändning. Genom en långsiktig studie i en kommunal organisation har Hugo Hedlund identifierat mekanismer som driver dessa digitala förändringsprocesser.

–  För att identifiera mekanismer har jag undersökt digitaliseringsprocesserna inom offentlig sektor, där man använder teknik i verksamheten. Tekniken har olika värden kopplade till sig och har även stor betydelse för hur organisationerna utvecklas. Min forskning har resulterat i en ny teori som definierar vad digital transformation är och hur den går till, säger Hugo Hedlund.

Exempelvis har han identifierat att en offentlig aktör stereotypt tenderar att använda sig av teknik för att öka spårbarhet och tillgängligheten av digitala tjänster, medan aktörer inom näringslivet i större utsträckning använder sig av teknik för att stimulera ekonomiska transaktioner. Det som komplicerar saker i dag är att dessa kontexter interagerar och till viss del flyter ihop, säger Hugo Hedlund.

Digitaliseringsprojekt som ska göra offentliga tjänster mer tillgängliga för medborgare fokuserar på att använda digital teknik för att stödja demokratiska mål. Å andra sidan, när teknik används främst för att förbättra ett företags interna arbete, syftar digital transformation hellre till att göra organisationen mer effektiv.

Hedlund har skapat en ny teori om digital transformation, som bygger på idén om transposition. Det betyder att normer och metoder från en kontext överförs till en annan med hjälp av digital teknik, som från företag till den offentliga sektorn.

– Teorin har utvecklats mot fonden av offentlig sektor men är generell och handlar om hur det går till när teknik förflyttas mellan olika samhällsdomäner. När tekniken förflyttas och används förändras även vad man gör inom verksamheten. Det här är något som redan påverkar samhället i stort på flera plan, säger Hugo Hedlund.

Forskningsresultaten kan ge värdefull inblick för aktörer inom komplex digitalisering. Det inkluderar entreprenörer inom digital innovation samt verksamheter inom offentlig sektor som använder digital teknik för myndighetsutövning. Dessa resultat kan förenkla förståelsen av komplicerade utvecklingsprocesser för båda grupperna.

Forskningen ger oss ett sätt att förstå hur digital teknik påverkar olika sammanhang och institutioner. Det är viktigt att kunna skilja mellan verklig förändring genom digitalisering och att enbart förbättra befintliga processer med hjälp av IT. Dessutom understryker avhandlingen vikten av noggranna utvärderingar för att förstå de faktiska resultaten av digitala initiativ.

– Jag hoppas att min avhandling ska kunna bidra med ökad förståelse men också med samsyn kring de mekanismer som är drivande när det handlar om digital transformation, säger Hugo Hedlund.

Om disputationen

Fredag den 29 september försvarar Hugo Hedlund, Institutionen för informatik vid Umeå universitet sin avhandling med titeln ”Disentangling digital transformation: mechanisms of change in institutional logics”

Opponent: Professor Tina Blegind Jensen, Copenhagen Business School

Disputationen hålls kl 12.15 i Lindellhallen 4.

Avhandlingen kommer att försvaras på engelska.

Läs hela avhandlingen:
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Aumu%3Adiva-213840

För mer information, kontakta gärna:

Hugo Hedlund
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 97