"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hugo Hedlund

Jag studerar digital innovation och digital transformation inom institutionellt komplexa miljöer.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för informatik
Plats
MIT-huset, Campustorget 5, MIT.E.424 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Research reports in informatics, RR-23.01
Hedlund, Hugo
Proceedings of the 53rd Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS 2020, IEEE Computer Society 2020 : 2042-2051
Hedlund, Hugo
Universitetspedagogiska konferensen 2019: helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2019 : 38-38
Harr, Rikard; Hedlund, Hugo; Johansson, Dan
Proceedings of the 27th European Conference on Information Systems (ECIS)
Hedlund, Hugo

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 oktober 2017 till 1 oktober 2021

Jag undervisar främst på kurser på kandidatnivå inom Beteendevetenskapliga programmet samt systemvetenskapliga programmet.