"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-25

Edith Marie Pasquier: 13 983 birds

NYHET Den Londonbaserade konstnären Edith Marie Pasquier arbetar med rörlig bild, fotografi, ljud- och textinstallationer. Vilda fåglar och djur står i fokus i hennes konstnärliga praktik där hon undersöker och reflekterar över vårt förhållande till det vilda och till naturen. I denna hennes första stora separatutställning ingår ett antal nya verk producerade i Sverige.

Bildmuseet 6 juni – 4 september 2011

Pressvisning: Onsdag 1 juni kl 10
Vernissage: Måndag 6 juni kl 14

Edith Marie Pasquier är intresserad av vår komplexa relation till vilda djur – hur djur får representera mänskliga myter och egenskaper – men också ur ett globalt och ekologiskt perspektiv, människans direkta påverkan på djurs miljö och livsvillkor.

Några av verken har producerats speciellt för utställningen som den fotografiska serien Consider the Birds: On Intimacy där Pasquier närvarat vid vårens ringmärkning av flyttfåglar i Falsterbo. Utställningens titel – 13 983 birds – är också titeln på ett textbaserat verk i utställningen, ett verk som refererar till ett aktuellt svenskt rättsfall där en man varit besatt av att samla och dokumentera fåglar. Pasquier reflekterar över de många frågor kring moral och etik som väcks i vår relation till djuren, också i ljuset av ny forskning kring djurs sociala beteende.

Conundrums: Study of a Howling Wolf sätter fokus på frågan om återintroduceringen av rovdjur i Storbritannien. I dessa svartvita porträtt av en flock vargar som väntar på att överföras till Skottland vill Pasquier ompröva och utmana våra föreställningar om vargen.

Med ett konceptuellt förhållningssätt till fotografi och med en bakgrund i ljudkonst, performance och skrivande har Pasquier utvecklat att poetiskt och personligt uttryck. Pasquier är intresserad av själva seendet – hur vi ser – men också hur seendet kan bedra eller svika oss.

Edith Marie Pasquier är utbildad vid Royal College of Art i London. Hennes mångfacetterande praktik har resulterat uppdrag från bl.a. Serpentine Gallery, Film London, Artsadmin och Soho Theatre. Hon är också verksam som skribent och kritiker i konstpublikationer och konsttidskrifter i Storbritannien och USA som Words Without Pictures (Los Angeles County Museum of Art) och Museum of Modern African Art (New York).www.edithmariepasquier.com

Kontaktinformation

Katarina Pierre, museichef Bildmuseet
katarina.pierre@bildmuseet.umu.se
090-786 96 32

Redaktör: Helena Vejbrink