"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-11-22

Efterlyser fler vägar till fast anställning inom äldreomsorgen

NYHET För att få en tillsvidaretjänst som undersköterska eller skötare krävs vanligtvis formell kompetens från gymnasieskolans omvårdnadsprogram, och ett stort problem för äldreomsorgen är att ungdomskullarna minskar samtidigt som personalbehovet ökar.– En möjlig lösning kan vara att se formell utbildning som ett av flera sätt att kvalificera sig för arbetsuppgifterna, menar Petra Ahnlund vid Umeå universitet, som är medförfattare till en ny IFAU-rapport om yrkesprogrammet.

Offentlig omsorg om personer med funktionshinder och äldre är det yrkesområde som sysselsätter flest personer i landet, men idag kan det kan vara svårt att hitta personal med rätt utbildning. På uppdrag av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, har Umeåforskarna Petra Ahnlund (bilden) och Stina Johansson undersökt omvårdnadsprogrammets genomströmning, etableringsgrad och relevans.

I rapporten, som Petra Ahnlund presenterar för Utbildningsdepartementet på onsdag den 23 november, framkommer att en större andel elever måste välja programmet för att kunna täcka in äldreomsorgens ökande personalbehov. Enligt Petra Ahnlund är en alternativ lösning att följa handikappomsorgens exempel. – Där finns en smältdegel av människor med olika bakgrunder och erfarenheter, och kompetensen valideras efterhand så att de som arbetar får en likvärdig status, säger hon.
– Kanske är en sådan strategi en väg att möta både personalbrist och krav på mer individbaserad äldreomsorg där brukaren ställs i centrum, menar hon.

Resultaten visar också att programmet redan idag har relativt många förstahandssökande och bra genomströmning, och de flesta som söker är kvinnor. En klar majoritet av de som arbetar åtta år efter avslutad utbildning är fortfarande kvar inom vård- och omsorgsområdet, varav 40 procent inom äldreomsorgen. Av dessa anser 75 procent att utbildningen förberett dem bra för yrkeslivet.

Som underlag till rapporten har bland annat en enkät om programmet skickats till ett urval av de som avslutat programmet år 1999 och 2004. Svarsfrekvensen var 57 procent.

Rapporten "Omvårdnadsprogrammet: genomströmning, etableringsgrad och utbildningens relevans"

För mer information, kontakta:

Petra Ahnlund, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet
E-post: petra.ahnlund@socw.umu.se
Telefon: 090-786 5278

Se och läs om nyheten i media:
Umeforskare: Fler vägar till vårdjobb behövs

Redaktör: Camilla Bergvall