"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-03-12 Uppdaterad: 2024-02-06, 11:25

Ekologisk forskning och samarbete med lokalbefolkning och urfolk

NYHET Under torsdagen den 12 mars gick Umeå Arktiska Seminare av stapeln igen, denna gång med ekologen Ilona P Kater som talare.

Ilona P. Kater är doktorandstudent som forskar på renars ekologi tillsammans med renskötande samer i Sverige. Hon är en del av det interdisciplinära DurhamARCTIC programmet vid Durham Unversitet, Storbritannien, som leds av ett team både från biovetenskap och antropologi. Vid Umeå Universitet är hon gäst under Johan Olofsson, EMG.

Seminariet delades in i två delar. Först en presentation av ämnesområdet och de många möjligheter, svårigheter och frågor som uppstår i forskning som sker i samarbete med lokal befolkning och urfolk från området. Därefter delades rummet in i två grupper som fick diskutera sinsemellan sina tankar och erfarenheter i frågan. Deltagarna var en blandad skara av både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga forskare som hade olika perspektiv, men var överens om värdet i tvärvetenskapliga angreppssätt.