"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Johan Olofsson

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
KBC-huset, Linnaeus väg 6, Umeå, A4 46 15 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning fokuserar på funktionen av nordliga ekosystem. Mycket av min forskning berör interaktionen mellan klimat, vegetation och djurpopulationer, med ett specifikt fokus på herbivorer som renar och lämlar. Eftersom många herbivorer är aktiva året runt har ett helårsperspektiv på ekosystemens funktion varit centralt, och forskning på såväl herbivorer, växter och markprocesser under vintern har därför varit i fokus. Mina nuvarande forskningsprojekt fokuserar bland annat på cirkumpolära studier av betydelsen av herbivorer över hela arktis, att förstå mekanismerna genom vilka herbivorer påverkar ekosystemens funktion och förstå hur effekten av herbivorer påverkar ekosystemen varierar på olika rumsliga och tidsmässiga skalor. Renar, sorkar och lämlar är de mest centrala herbivorerna i min forskning, och verktyg som hägn som utestänger herbivorer, drönare för vegetationstudier, och kamerafällor för smågangare är viktiga metoder i forskningen. Även om mycket av forskningen har en cirkumpolär betydelse har Abisko varit centrum för mycket av fältbaserade forskningen under snart tre decennier.

Vid sidan av min forskning är jag vicedekan för forskning vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Polar Biology, Springer Nature 2024, Vol. 47, (1) : 1-15
Barthelemy, Hélène; Nobel, Liv Alexa; Stark, Sari; et al.
Scientific Data, Springer Nature 2024, Vol. 11, (1)
Berner, Logan T.; Orndahl, Kathleen M.; Rose, Melissa; et al.
New Phytologist
Blume-Werry, Gesche; Semenchuk, Philipp; Ljung, Karin; et al.
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, Royal Society 2024, Vol. 291, (2016)
Gauthier, Gilles; Ehrich, Dorothée; Belke-Brea, Maria; et al.
Ecology, The Ecological Society of America 2024, Vol. 105, (2)
Jonsson, Hanna; Olofsson, Johan; Blume-Werry, Gesche; et al.
Nature
Maes, S.L.; Dietrich, J.; Midolo, G.; et al.
Functional Ecology, British Ecological Society 2024, Vol. 38, (1) : 219-232
Myrsky, Eero; Mikola, Juha; Kaarlejärvi, Elina; et al.
Ecological Solutions and Evidence, John Wiley & Sons 2024, Vol. 5, (2)
Ramirez, J. Ignacio; Kuijper, Dries P. J.; Olofsson, Johan; et al.
New Phytologist, John Wiley & Sons 2023, Vol. 238, (6) : 2621-2633
Castaño, Carles; Hallin, Sara; Egelkraut, Dagmar; et al.
Oecologia, Springer 2023, Vol. 201, (1) : 229-240
Ramirez, J. Ignacio; Poorter, Lourens; Jansen, Patrick A.; et al.
Perspectives in plant ecology, evolution and systematics, Elsevier 2023, Vol. 58
Stark, Sari; Horstkotte, Tim; Kumpula, Jouko; et al.
Boreal environment research, Finish Environment Institute 2023, Vol. 28, (1-6) : 207-226
Windirsch, Torben; Forbes, Bruce C.; Grosse, Guido; et al.
Remote Sensing, MDPI 2022, Vol. 14, (3)
de la Barreda-Bautista, Betsabe; Boyd, Doreen S.; Ledger, Martha; et al.
Ecography, John Wiley & Sons 2022, (11)
Lindén, Elin; te Beest, Mariska; Aubreu, Ilka; et al.
Nature Communications, Springer Nature 2022, Vol. 13
Oehri, Jacqueline; Schaepman-Strub, Gabriela; Kim, Jin-Soo; et al.
Arctic Science, Canadian Science Publishing 2022, Vol. 8, (3) : 572-608
Rixen, Christian; Hoye, Toke Thomas; Macek, Petr; et al.
Frontiers in Environmental Science, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 10
Windirsch, Torben; Grosse, Guido; Ulrich, Mathias; et al.
Ecology and Evolution, John Wiley & Sons 2021, Vol. 11, (21) : 14598-14614
Gibson, Kate; Olofsson, Johan; Mooers, Arne Ø.; et al.
Arctic, Antarctic and Alpine research, Taylor & Francis 2021, Vol. 53, (1) : 80-92
Kytöviita, Minna-Maarit; Olofsson, Johan
Ecology and Evolution, John Wiley & Sons 2021, Vol. 11, (17) : 12141-12152
Lindén, Elin; Gough, Laura; Olofsson, Johan
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 27, (20) : 5070-5083
MacDougall, Andrew S.; Caplat, Paul; Olofsson, Johan; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2021, Vol. 11, (1)
Siewert, Matthias B.; Olofsson, Johan
Ecological Indicators, Elsevier 2021, Vol. 120
Tyler, Torbjörn; Herbertsson, Lina; Olofsson, Johan; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2020, Vol. 10, (1)
Beer, Christian; Zimov, Nikita; Olofsson, Johan; et al.
Nature Communications, Nature Publishing Group 2020, Vol. 11, (1)
Blume-Werry, Gesche; Krab, Eveline J; Olofsson, Johan; et al.
Journal of Vegetation Science, John Wiley & Sons 2020, Vol. 31, (3) : 476-486
Egelkraut, Dagmar; Barthelemy, Hélène; Olofsson, Johan
Ambio, Springer 2020, Vol. 49, (3) : 801-804
Ehrich, Dorothée; Schmidt, Niels M.; Gauthier, Gilles; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 26, (12) : 6742-6752
Jessen, Maria-Theresa; Kaarlejarvi, Elina; Olofsson, Johan; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 26, (10) : 5754-5766
Lett, Signe; Teuber, Laurenz M.; Krab, Eveline J; et al.
Nature Climate Change, Nature Publishing Group 2020, Vol. 10, (2) : 106-117
Myers-Smith, Isla H.; Kerby, Jeffrey T.; Phoenix, Gareth K.; et al.
Ecography, John Wiley & Sons 2020, Vol. 43, (12) : 1859-1877
Oksanen, Tarja; Oksanen, Lauri; Vuorinen, Katariina E. M.; et al.
New Phytologist, John Wiley & Sons 2020, Vol. 227, (6) : 1818-1830
Parker, Thomas C.; Clemmensen, Karina E.; Friggens, Nina L.; et al.
Environmental Research Letters, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2020, Vol. 15, (9)
Siewert, Matthias B.; Olofsson, Johan
Functional Ecology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 34, (7) : 1497-1506
Sundqvist, Maja K.; Sanders, Nathan J.; Dorrepaal, Ellen; et al.
Nature Communications, Nature Publishing Group 2020, Vol. 11, (1)
Thomas, H. J. D.; Bjorkman, A. D.; Myers-Smith, I. H.; et al.
Ecological Monographs, John Wiley & Sons 2020, Vol. 90, (1)
Ylänne, Henni; Kaarlejärvi, Elina; Väisänen, Maria; et al.
Science Advances, American Association for the Advancement of Science 2019, Vol. 5, (12)
Post, Eric; Alley, Richard B.; Christensen, Torben R.; et al.
Polar Biology, Springer 2019, Vol. 42, (10) : 1881-1897
Rheubottom, Sarah, I; Barrio, Isabel C.; Kozlov, Mikhail, V; et al.
Functional Ecology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 33, (7) : 1233-1242
Sitters, Judith; Cherif, Mehdi; Egelkraut, Dagmar; et al.
Ecology, Vol. 100, (7)
Stark, Sari; Egelkraut, Dagmar; Aronsson, Kjell-Åke; et al.
Global Ecology and Biogeography, John Wiley & Sons 2019, Vol. 28, (2) : 78-95
Thomas, H. J. D.; Myers-Smith, I. H.; Bjorkman, A. D.; et al.
Journal of Ecology, Wiley-Blackwell Publishing Inc. 2018, Vol. 106, (1) : 367-378
Barthelemy, Hélène; Stark, Sari; Michelsen, Anders; et al.
Polar Biology, Springer 2018, Vol. 41, (1) : 101-110
Becher, Marina; Olofsson, Johan; Berglund, Louise; et al.
Nature, Nature Publishing Group 2018, Vol. 562, (7725) : 57-+
Bjorkman, Anne D.; Myers-Smith, Isla H.; Elmendorf, Sarah C.; et al.
Global Ecology and Biogeography, John Wiley & Sons 2018, Vol. 27, (12) : 1402-1411
Bjorkman, Anne D.; Myers-Smith, Isla H.; Elmendorf, Sarah C.; et al.
Journal of Vegetation Science, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 29, (4) : 573-584
Bognounou, Fidele; Hulme, Philip E.; Oksanen, Lauri; et al.
Ecosystems (New York. Print), Springer 2018, Vol. 21, (8) : 1545-1563
Egelkraut, Dagmar; Aronsson, Kjell-Åke; Allard, Anna; et al.

Forskargrupper

Kontaktperson
Terrester ekologi

Forskningsprojekt

Se film om Johan Olofssons forskning