Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 11 jun, 2018

Elitidrottare vid Umeå universitet - Ny definition

NYHET Idrottshögskolan har sedan år 2007 erbjudit studenter som idrottar på elitnivå möjlighet att satsa på dubbla karriärer, dvs. att kombinera studier med en elitidrottssatsning genom ett elitidrottsavtal. En reviderad definitionen är beslutad av Idrottshögskolans styrelse 2018-05-07 och börjar gälla från 2018-08-01. För att elitidrottande studenter ska kunna skriva ett elitidrottsavtal behöver de uppfylla definitionen ”elitidrottare”.

Två nivåer på elitidrottsavtalen

I samband med att Umeå universitet blev ett Riksidrottsuniversitet (RIU) år 2015 har Umeå universitet valt att ha två nivåer av elitidrottsavtal. Ett för de studenter som lever upp till Riksidrottsförbundet definition av RIU-student och ett bredare avtal för de studenter som är strax under landslagsnivå. Nytt intyg behöver inlämnas för varje nytt läsår.

Riksidrottsuniversitetsstudent (RIU-student)

De studenter som Specialidrottsförbunden (SF) definierar som aktuella eller potentiella landslagsidrottare (junior-senior) samt spelare i högsta ligan i lagbollidrotter räknas som RIU-studenter. De behöver få Riksidrottsförbundets intyg undertecknat av sitt Specialidrottsförbund. Dessa studenter erbjuds förutom möjligheten till anpassade studier tillgång till Idrottshögskolans Prestationsteam.

Elitidrottsstudent bredare nivå (IH-student)

De studenter som är på nivån under landslag, men som lever upp till Umeå universitets definition av elitidrottare behöver lämna in ett Föreningsintyg, undertecknat av sin förening som godkänner att den sökande är en idrottare på elitnivå enligt Umeå universitets definition. Dessa studenter erbjuds möjlighet till anpassade studier.

Umeå universitets nya definition av elitidrottare

Elitidrottsavtalen vänder sig till dig som är elitidrottare och bedriver elitidrott i en sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga för att kombinera ditt idrottande med studier på högskolenivå. 

Idrottshögskolans styrelse beslutade i samband med sitt styrelsemöte i maj 2018 Umeå universitets nya definition av elitidrottare som träder i kraft 2018-08-01:  

  • Idrotten måste ingå i någon av Riksidrottsförbundets 71 specialidrottsförbund (SF). 
  • Idrottare som är potentiell eller aktuell för landslag på junior eller seniornivå. Intygas av respektive SF. 
  • Individuell idrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå. 
  • Lagidrottare som spelar i högsta eller näst högsta nationella divisionen/serien under förutsättning att det finns minst fyra. Om idrotten inte har minst fyra divisioner/serier så gäller enbart den högsta nationella serien/divisionen. 
  • Huvudtränare för individuell elitaktiv, elitlag, förbundskapten för landslag, förbundstränare och förbundsdomare på nationell och internationell nivå.

En individuell prövning om förlängning av elitidrottsavtalet kan göras efter ansökan från studenten till Idrottshögskolans kansli om en elitidrottsstudent under utbildningstiden av någon anledning degraderas från denna definition (t.ex. p.g.a. skada).

Vid frågor: Välkommen att kontakta Pernilla Eriksson, Projektledare RIU, Idrottshögskolan, 090-786 55 29.

Redaktör: Anna-Karin Eriksson