"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-07-02

Elitskidåkare drabbas ofta och tidigt av andningsbesvär

NYHET Mer än var fjärde skidåkare vid riksidrottsgymnasierna har astma, visar en avhandling vid Umeå universitet. Det är betydligt fler än andra i samma ålder. Besvären debuterar ofta strax före eller i de tidiga tonåren. En stor andel av elitskidåkare har dessutom ytterligare en luftvägsåkomma, en ansträngningsutlöst övergående obstruktion i nivå med struphuvudet, EILO, som ger liknande besvär.

Text: Ola Nilsson

– Sannolikt bidrar inandning av stora volymer torr och kall luft till utveckling av astma hos dessa idrottare. Korrekt diagnostiserad och behandlad astma behöver inte utgöra ett hinder för idrottande, ens på elitnivå. Men eftersom EILO ger liknande besvär som astma och är så pass vanligt, är det viktigt att utvärdera ansträngningsutlösta andningsbesvär och behandlingseffekt kritiskt för att undvika övermedicinering, säger Tommie Irewall, doktorand vid Umeå universitet och läkare på barnkliniken i Östersund.

I sin avhandling har Tommie Irewall och den forskargrupp han ingår i undersökt astma och ansträngningsutlöst övre luftvägsobstruktion bland elitkonditionsidrottare. EILO innebär att luftflödet obstrueras vid struphuvudet under intensiv ansträngning och kan ge symptom som andnöd och biljud vid andning. EILO kan lätt förväxlas med ansträngningsutlöst astma eftersom symtomen liknar varandra.

Det visade sig att 27 procent av skidåkarna vid riksidrottsgymnasier hade läkardiagnostiserad astma, när dessa fick svara på en enkät. En vanlig debutålder för astma var tolv år. Dessutom var nyinsjuknandet av astma högt bland elitorienterare och särskilt elitskidåkare när dessa följdes med en årlig enkät under fem år. När elitskidåkare undersöktes kliniskt på sjukhus visade det sig att 27 procent av skidåkarna hade en ansträngningsutlöst laryngeal obstruktion EILO. Bland de elitskidåkare som behandlades för astma hade 29 procent dessutom EILO.

– Resultaten talar för att man bör överväga att undersöka skidåkare för både astma och EILO om de upplever andningsbesvär som är kopplade till ansträngning, säger Tommie Irewall.

Totalt deltog 591 skidåkare och orienterare i enkätstudien för att kartlägga förekomst och nyinsjuknande av astma. I den kliniska studien som studerade förekomsten av EILO deltog 89 skidåkare.

Tommie Irewall arbetar som ST-läkare vid barnkliniken på Östersunds sjukhus.

Kontakt

Tommie Irewall
Övrig/annan befattning
E-post
E-post