"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-03-02

Emotionella övergrepp inom barnidrott

NYHET Inger Eliasson, docent vid Pedagogiska institutionen, har studerat hur tränare och barn ser på barnkonventionen, effekten av emotionella övergrepp och vad det innebär att vara föräldratränare och tränarbarn.

Inger Eliassons forskningsfokus ligger främst på barn- och ungdomsidrottens fostrans- och socialisationsprocesser, anpassning av idrott till barn samt till FN:s barnkonvention och barnrättsperspektivet. Hon har bland annat studerat hur tränare och barn ser på barnkonventionen, effekten av emotionella övergrepp och vad det innebär att vara föräldratränare och tränarbarn.

Emotionella övergrepp påverkar barnen negativt och strider mot såväl barnkonventionen som idrottens riktlinjer. Inger Eliasson kommer att presentera en studie där flickor och pojkar vittnar om hur emotionella övergrepp kommer till uttryck inom svensk barnidrott. 

Inger Eliasson var inbjuden att föreläsa under en Idrottslunch, 8 april 2020, anordnad av Idrottshögskolan.

Idrottslunchen har ställts in/ skjutits på framtiden med anledning av universitetsledningens restriktioner gällande externa publika evenemang.

Idrottshögskolan återkommer med nytt datum.