"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-03-26 Uppdaterad: 2023-06-15, 07:57

En av juvelerna i kronan finns i Umeå

NYHET Umeå universitet och centrumet UCMR, Umeå Centre for Microbial Research, rankas som en av de tre bästa forskningsmiljöerna i en utvärdering som Vetenskapsrådet gjort av det så kallade Linnéstödet.

Text: Ola Nilsson

”En av juvelerna i kronan” var den internationella expertpanelens omdöme om UCMR, Umeå Centre for Microbial Research, vid panelens genomgång av de olika Linnécentren.

Det som Vetenskapsrådet har utvärderat är satsningen på starka forskningsmiljöer som erhållit stöd under åren 2006-2018. Totalt 40 forskningsmiljöer i landet, så kallade Linnécenter eller Linnaeus Centre of Excellence, blev i konkurrens efter ansökan utvalda att erhålla stöd under tio år av Vetenskapsrådet och Formas. Satsningen på etablering av Linnécenter var ett resultat av regeringens forskningsproposition 2004 och omfattade totalt 2,7 miljarder kronor.

– Det är fantastiskt roligt att Umeå universitet och UCMR kommit så väl ut i utvärderingen och det är också ett kvitto på den framstående forskning som bedrivs inom området vid universitetet, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Stark uppmuntran

I Umeå har UCMR genom Linnéstödet fått sammanlagt 90 miljoner kronor från Vetenskapsrådet under perioden 2008-2018. Och enligt utvärderingen har man gett valuta för pengarna. Expertpanelen har i sin utvärdering fokuserat på forskningsresultat, samhällsrelevans och internationell konkurrenskraft. Inom alla de tre områdena rankas UCMR som ett av de tre bästa centren i landet.

– Vi är mycket glada över de hedrande omdömena. Det innebär en stark uppmuntran för den fortsatta utvecklingen av en dynamisk och stark forskningsmiljö, säger professor Bernt Eric Uhlin, som fram till årsskiftet varit ansvarig föreståndare för UCMR.

Bernt Eric Uhlin har tillsammans med en interdisciplinär grupp forskarkollegor från medicinska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna etablerat UCMR som ett både nationellt och internationellt uppmärksammat Centre of Excellence vid Umeå universitet.

Bland annat var UCMR tidigt ute med att identifiera nya strategier för att bekämpa problemen med  antimikrobiell resistens. Molekylär infektionsforskning har blivit ett profilområde för Umeå med stark kompetens och framgångsrik forskning inom alla områden av infektioner, bakterier, virus, svampar och parasiter.

Externt stöd

Uppbyggnaden av högklassig forskningsinfrastruktur för elektronmikroskopi med Cryo-EM vid Umeå universitet har skett helt inom ramen för UCMR genom ytterligare externt stöd från Kempestiftelserna och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

UCMR utgör också grunden för Vetenskapsrådets stöd till etablering av forskningsenheten MIMS, Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, där ett antal unga forskare efter internationell rekrytering initierat framgångsrika forskningsgrupper. MIMS första gruppledare var Emmanuelle Charpentier som under sin tid i Umeå upptäckte mekanismen för gensaxen CRISPR-Cas9.

Expertpanelen har även identifierat de lärosäten som kan tjäna som bra exempel för att stå som värd för Linnécenter. Även här rankades Umeå universitet till de tre bästa, baserat på kriterier som organisation, ledning, kunskapsöverföring och kommunikation.

Till Vetenskapsrådets rapport (engelska)

Kontakt

Yaowen Wu
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 31