"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-05-29 Uppdaterad: 2023-06-02, 14:49

En av Skandinaviens främsta växtforskare uppmärksammas med fint pris

NYHET Stefan Jansson tilldelas Bo och Barbro Hammarströms pris vid Umeå universitet 2023 för sina framstående insatser för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom kemi och cell- och molekylärbiologi.

Text: Maja Wik

Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi, är en av Skandinaviens främsta växtforskare och en av Umeå universitetets mest meriterade och citerade forskare. Han är ledamot i hela tre svenska nationella kungliga akademier. Han har även haft ett stort administrativt ansvar på universitetet och ägnat mycket tid till att leda forskningsprojekt och andra vetenskapliga organisationer. 

Positiv feedback är alltid inspirerande och inspiration är en av de viktigaste tillgångarna inom forskningen.

Hur känns det att få ta emot detta pris?

– Naturligtvis jättebra. Jag hade precis köpt en flaska cava när jag fick det överraskande meddelandet; den kom väl till pass! Det jag tycker är spännande med detta pris är att det tilldelas för ”framstående insatser för främjande av akademisk forskning och utveckling”. De flesta vetenskapliga priser premierar vetenskaplig excellens. Excellens är nödvändig men excellens paras inte alltid med en vilja att lägga tid på sådant som inte enbart gynnar den egna vetenskapliga meriteringen. Om detta pris skulle uppmuntra forskare till att jobba lite mer ”för laget än för jaget” fyller det också ett viktigt syfte, säger Stefan Jansson.

Engagerar allt från skolklasser till pensionärer

I motiveringen till att Stefan Jansson tilldelas priset nämns hans speciella förmåga att nå ut populärvetenskapligt. Bland annat har hans projekt “Höstförsöket” som berättar om fotosyntes och trädens höstlöv engagerat över 11 000 skolelever och har nämnts i både TV, radio och tidningar. Stefan har varit mycket aktiv i bland annat politikerdebatter, frågelådor, på forskartorg och bokmässor och engagerat såväl politiker, pensionärer, företag och skolklasser. 

Det är kanske till en viss del talang, men också mycket arbete.

Hur har du gjort för att nå ut med din forskning till så många?

– Det är kanske till en viss del talang, men också mycket arbete. Jag beslutade mig 2010 när karriären var helt tryggad att jag under en tid skulle försöka lägga ungefär en dag i veckan på att föra ut diskussionen om forskning i samhället. Jag räknar inte timmar men jag har nog lagt ungefär den tiden på det sedan dess, säger Stefan.

Nu har Stefan precis skickat in en ny forskningsansökan, och detta pris blev ett bra tillägg på sitt CV.  
– Positiv feedback är alltid inspirerande och inspiration är en av de viktigaste tillgångarna inom forskningen, säger Stefan. 

Om Bo och Barbro Hammarströms pris

Bo och Barbro Hammarströms pris inrättades 2022 vid Umeå universitet utifrån en donation från Bo Hammarström. Priset tilldelas en verksam forskare eller lärare vid Umeå universitets som gjort framstående insatser för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom något av fälten kemi, cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi eller immunologi.  
Priset på 100 000 kronor delas ut vid universitetets årshögtid under fem år - första gången 2023 och sista gången 2027.  

Stefan Jansson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 54