"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-01-12

En förskola för alla

NYHET I februari kommer antologin "En förskola för alla - Specialpedagogik, inkludering och likvärdighet" ut på förlaget Liber. Redaktörer är Anneli Nielsen vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och Mikaela Nyroos vid Pedagogiska institutionen.

Den utbildning och fostran som barn möter under den första delen av livet har betydelse för deras utveckling, lärande och framtida livsvillkor. Förskolan är det första steget i utbildningen och därför är dess roll viktig. I förskolans uppdrag framgår att alla barn har rätt till gemenskap. Barnen har också rätt till en undervisning som är organiserad utifrån deras behov. I den här antologin är därför frågor om alla barns inflytande, delaktighet och perspektiv tongivande. Boken tar upp specialpedagogik, inkludering och likvärdighet och utgår från ett historiskt och samtida sammanhang. Specialpedagogik och specialpedagogisk verksamhet problematiseras samtidigt som relevanta områden som rör förskolan presenteras.

Det har varit tunt med kursböcker som bara fokuserar förskolan

Hur uppkom idén till att skriva boken?

Jag utvärderar många kursböcker åt bland annat Liber, svarar Mikaela. Samtidigt är jag väldigt intresserad av kurslitteratur över lag och har haft förtroendet att ge förslag på kurslitteratur i till exempel kursen Specialpedagogik för förskolan, 6 hp. Efter ett möte med en representant från Liber hörde en förläggare av sig och undrade om jag ville skriva en bok mot förskolan och om specialpedagogik. Med stor respekt för författares arbete och för det värdefulla arbete som förskollärare gör, bjöd jag in medverkande lärare i förskollärarprogrammet och specialpedagog- och speciallärarprogrammen vid Umeå universitet att fundera på om och hur vi kunde bidra med ett kapitel i en antologi. Anneli Nielsen från Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och jag har så många bra samarbeten så det föll sig naturligt att vi blev redaktörer. Vi bidrar med även med några kapitel. Från Umeå universitet medverkar därtill Carina Hjelmér, Lina Sidenhag, Gudrun Svedberg, Anna Rantala och Hanna Vretblom. Vi har sedan kontaktat fler medförfattare, på andra lärosäten, som haft specifik kunskap om specialpedagogiskt relevanta och viktiga områden för förskolans del.

Har ni sett en brist på den här typen av kurslitteratur?

När vi startade upp arbetet var det tunt med kursböcker som bara fokuserade förskolan och specialpedagogiska frågor; förskolan har ofta hamnat på sidan om och nämnts i förbigående. Nu på senare tid har det getts ut ett par böcker om just förskolan, så nu börjar man kunna välja kurslitteratur mot just förskolan.

Blir den här typen av kurslitteratur snabbt omodern, eller tror ni att den kommer att kunna användas en lång tid framöver?

Antologin förhåller sig till och utgår från gällande skollagstiftning, examensmål och forsknings- och kunskapsläge. Beroende på nya eller fler examensmål i förskollärarprogrammet eller specialpedagog- och speciallärarprogrammen, eller ny läroplan och kunskapsutveckling i allmänhet och nya forskningsresultat, kan förstås en revidering blir aktuell.

Vilken var den största utmaningen med boken?

Tiden. Att få tid till att skriva.

Vad är ni mest nöjda över när det gäller arbetet med boken?

Samarbetet. Det känns som att alla författarna verkligen kompletterat varandra. Gemensamt och tillsammans blev det just den kursbok vi ville.

Läs mer: https://www.smakprov.se/bok/pocket/en-forskola-for-alla-specialpedagogik-inkludering-och-likvardighet-9789147141487/

Kontakt

Anneli Nielsen
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 60
Mikaela Nyroos
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 81