Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Mikaela Nyroos

Mikaela Nyroos

Jag är docent i pedagogik med en bred utbildningsgrund (vård- och stödsamordning, barn- och ungdomspsykiatri). Jag har lärarlegitimation i idrott och hälsa, psykologi, matematik.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
Anknytning

Jag är docent i pedagogik (2012), pedagogisk meriterad (2020), och har utbildningsuppdrag inom specialpedagog- och speciallärarprogrammen, förskollärarprogrammet, grundlärar- och ämneslärarprogrammen samt forskarutbildning. Jag har även utbildningsuppdrag för blivande specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri; fortbildningsuppdrag av skolpersonal och för idrottsföreningar om neuropsykiatriska svårigheter; samt utbildningsuppdrag för Folkuniversitetet.

Mina främsta kunskapsområden är inkluderande pedagogik, barns lärande och neuropsykiatriska svårigheter.

Min forskning är inriktad mot barns lärande och specialpedagogiska frågor.

Mina forskningsaktiviteter är som forskningsledare för det VR-finansierade projektet Kognitiva implikationer för matematiklärande hos yngre (2009-2016), och i det uppföljande projektet Att predicera matematikprestation, finansierat av Lärarhögskolan, Umeå universitet. Jag medverkar även i det VR-finansierade projektet Att inte klara av trycket: hur hänger matteängslan ihop med matematikprestation (2020-2022) och i ett hälsofrämjande skolutvecklingsprojekt finansierat av Skolverket, tillsammans med Falu kommun, Aktiv och deltagande – innovativa gymnasieklassrum (2018-2020). Jag medverkar även i ULF-projektet Kunskapande och verksamhetsutveckling i samverkan — tillgänglig lärmiljö för alla (2020-2022).

Mina vetenskapliga publikationer är inom flera ämnesområden, som aktiva klassrum på gymnasiet, timplaneförsök inom skola, provångest och nationella prov, matematikprestation och arbetsminne, test-effekten, lärarförmågor, samt smak och lukt. Jag har stor erfarenhet av flertalet metoder, instrument, och analyssätt: intervjuer, standardiserade enkäter, interventioner, dokumentstudier, observationer, statistik. Jag har även stor erfarenhet av olika åldersgrupper.

2022 var Anneli Nielsen och jag redaktörer åt kursboken En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering, likvärdighet, utgiven av Liber.

Jag har en bred utbildningsgrund inom idrott, matematik, utbildningspolitik, beteendevenskap, medicin (barn- och ungdomspsykiatri), och socialpsykiatri. Jag har lärarlegitimation i idrott och hälsa, psykologi, och matematik. Jag är även utbildad som Case Manager.

Jag tog min matematiklärarexamen (1993) från matematikum Uppsala universitet. Min idrottslärarexamen från GIH i Stockholm (1996). Min filosofie doktorsexamen i Pedagogiskt arbete från Umeå universitet (2006). Min filosofie magisterexamen i psykologi från Umeå universitet (2000). Min medicine kandidatexamen i barn- och ungdomspsykiatri från Umeå universitet (2014). Min socialpsykiatriska uppdragsutbildning som Case Manager från Region Västerbotten, Socialpsykiatriskt kunskapscentrum (2017).

En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet, Stockholm: Liber 2022 : 10-23
Nielsen, Anneli; Nyroos, Mikaela
En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet, Stockholm: Liber 2022 : 26-41
Nielsen, Anneli; Nyroos, Mikaela
En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet, Stockholm: Liber 2022 : 102-117
Nyroos, Mikaela
En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet, Stockholm: Liber 2022 : 118-133
Nyroos, Mikaela
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Nyroos, Mikaela; Korhonen, Johan; Mononen, Riikka
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (21)
Christiansen, Filip; Ahlqvist, Viktor H.; Nyroos, Mikaela; et al.
Educational Psychology, Abingdon: Routledge 2018, Vol. 38, (5) : 572-595
Korhonen, Johan; Nyroos, Mikaela; Jonsson, Bert; et al.
Thinking Skills and Creativity, Elsevier 2018, Vol. 27 : 1-12
Nyroos, Mikaela; Wiklund-Hörnqvist, Carola; Löfgren, Kent
International Journal of Higher Education, Vol. 5, (4) : 1-12
Nyroos, Mikaela; Schéle, Ingrid; Wiklund-Hörnqvist, Carola
Journal of psychology and behavioral science, American Research Institute for Policy Development 2015, Vol. 3, (2) : 10-19
Nyroos, Mikaela
Resultatdialog 2015, Stockholm: Vetenskapsrådet 2015 : 160-171
Nyroos, Mikaela; Eklöf, Hanna; Jonsson, Bert; et al.
Education Inquiry, Vol. 6, (1) : 73-97
Nyroos, Mikaela; Jonsson, Bert; Korhonen, Johan; et al.
International Journal of School & Educational Psychology, Vol. 3, (1) : 37-48
Nyroos, Mikaela; Korhonen, Johan; Peng, Aihui; et al.
Brukarrevision
Åhlén, Susanne; Sandelin, Hulda; Nyroos, Mikaela
Special Needs Education in Mathematics: New Trends, Problems and Possibilities, Kristiansand: Portal forlag 2014 : 86-91
Bagger, Anette; Nyroos, Mikaela
Umeå: Umeå universitet 2014
Eklöf, Hanna; Jonsson, Bert; Korhonen, Johan; et al.
17 nationella forskarkonferensen om lärande, "På väg mot jämlikt lärande" - nationella forskardagar, Vaasa, Finland, 23-24 maj 2014.
Eklöf, Hanna; Korhonen, Johan; Nyroos, Mikaela; et al.
Education Inquiry, Umeå: Umeå universitet 2014, Vol. 5, (3) : 385-404
Jonsson, Bert; Wiklund-Hörnqvist, Carola; Nyroos, Mikaela; et al.
Special Needs Education in Mathematics: New Trends, Problems and Possibilities, Kristiansand: Portal forlag 2014 : 104-116
Korhonen, Johan; Linnanmäki, Karin; Svens-Liavåg, Camilla; et al.
Special needs education in mathematics: new trends, problems and possibilities, Kristiansand: Portal forlag 2014 : 53-63
Nyroos, Mikaela
European Journal of Psychology of Education, New York: Springer Netherlands 2013, Vol. 28, (2) : 497-510
Eklöf, Hanna; Nyroos, Mikaela
6th Nordic Research Conference on Special Needs Education in Mathematics, Copenhagen Denmark
Korhonen, Johan; Nyroos, Mikaela; Jonsson, Bert; et al.
30th Annual Symposium of the Finnish Mathematics and Science Education Research Association, Vaasa, Finland, November 6-8, 2013
Nyroos, Mikaela; Korhonen, Johan; Jonsson, Bert; et al.
Skrifter från Svensk matematikdidaktisk forskning, MADIF, linköping: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning 2012 : 151-160
Nyroos, Mikaela; Bagger, Anette; Silfver, Eva; et al.
ECER 2012, European Conference of Educational Research, Cádiz, Spain, September 17-21, 2012
Nyroos, Mikaela; Korhonen, Johan; Linnanmäki, Karin; et al.
Education Inquiry, Umeå: Umeå School of Education 2012, Vol. 3, (4) : 615-636
Nyroos, Mikaela; Korhonen, Johan; Linnanmäki, Karin; et al.
Educational Psychology, London: Taylor & Francis 2012, Vol. 32, (2) : 239-256
Nyroos, Mikaela; Wiklund-Hörnqvist, Carola
The Montana Mathematics Enthusiast, Vol. 9, (3) : 409-430
Peng, Aihui; Nyroos, Mikaela
The China-Sweden Symposium on Science and Humanities Education in the 21st Century
Nyroos, Mikaela; Hörnkvist Wiklund, Carola
The China-Sweden Symposium on Science and Humanities Education in the 21st Century
Nyroos, Mikaela; Hörnkvist Wiklund, Carola
Poster presentation at the 5th International Conference on Memory (ICOM5), 31st July-5th August 2011, University of York, UK.
Nyroos, Mikaela; Wiklund-Hörnqvist, Carola
Electronic Journal of Research in Educational Psychology, Grupo de Investigación Investigación Psicóeducativa y Psicopedagógica 2011, Vol. 9, (3) : 995-1022
Nyroos, Mikaela; Wiklund-Hörnqvist, Carola
Göteborg och Umeå: NCM, Göteborgs universitet och UFM, Umeå universitet 2010
Bergqvist, Tomas; Boesen, Jesper; Nyroos, Mikaela
ECER 2010 (European Conference on Educational Research), Education and Cultural Change , Helsinki, Finland, 23-27 August 2010
Nyroos, Mikaela
MAtematikDIdaktiskaForskningsseminariet-7
Nyroos, Mikaela
The Seventh Swedish Mathematics Education Research Seminar, Stockholm, Sweden
Peng, Aihui; Nyroos, Mikaela
The Fifth East Asia Regional Conference in Mathematics Education
Peng, Aihui; Nyroos, Mikaela
Third Nordic Research Network: Critical perspectives on Education and Agency, Halden Norway
Nyroos, Mikaela
Special Needs Education in Mathematics
Nyroos, Mikaela; Wiklund-Hörnqvist, Carola
Different learners – different math?: Proceedings of the 4th Nordic Research Conference on Special Needs Education in Mathematics, Vasa, Finland: 2009 : 85-100
Sjöberg, Gunnar; Nyroos, Mikaela
Teachers and Teaching: theory and practice, Routledge Taylor & Francis 2008, Vol. 14, (1) : 17-33
Nyroos, Mikaela
Pedagogy, Culture & Society, Routledge Taylor & Francis 2007, Vol. 15, (1) : 37-54
Nyroos, Mikaela
Utan timplan - forskning och utvärdering: Antologi från Timplanedelegationen, Stockholm: Fritzes 2005 : 55-76
Lundahl, Lisbeth; Nyroos, Mikaela; Rönnberg, Linda
Umeå: Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, Specialpedagogik och vägledning, Umeå universitet 2005
Lundahl, Lisbeth; Nyroos, Mikaela; Rönnberg, Linda
The 11nd European Conference on Educational Research, Dublin
Lundahl, Lisbeth; Rönnberg, Linda; Nyroos, Mikaela
Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, Uppsala: Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet 2004, (1) : 1-17
Lundahl, Lisbeth; Rönnberg, Linda; Nyroos, Mikaela
The 32nd Nordic Conference on Educational Research, Reykjavik, Iceland
Lundahl, Lisbeth; Rönnberg, Linda; Nyroos, Mikaela

Under flera år har jag undervisat i flera olika kurser som ingår i specialpedagog- och speciallärarprogrammen, förskollärarprogrammet, grundlärar- och ämneslärarprogrammen. Jag har också haft och har kursansvarig för flera kurser inom dessa program.

Jag undervisar även i den fristående kursen Neuropsykiatriska svårigheter – förhållningssätt, bemötande och strategier i pedagogisk verksamhet, 15 HP.

I forskarutbildningen har jag kursansvar för Kvantitativ metod i studier av pedagogiska praktiker, 7.5 HP.

Publicerad: 12 jan, 2022