Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 14 januari 2021)

printicon
Personalbild Mikaela Nyroos

Mikaela Nyroos

Jag är docent i pedagogik med en bred utbildningsgrund (utbildningspolitik, beteendevetenskap, barn- och ungdomspsykiatri). Jag har lärarlegitimation i idrott och hälsa, psykologi, matematik.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
Anknytning

Jag är docent i pedagogik (2012), och har utbildningsuppdrag inom specialpedagogik, idrott och hälsa, och lärarutbildningen. Jag har även utbildningsuppdrag för blivande specialistläkare inom barn- och ungdomsneuropsykiatri; samt fortbildningsuppdrag av skolpersonal och för idrottsföreningar om neuropsykiatriska svårigheter.

Mina främsta kunskapsområden är barns olika förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig den pedagogiska-, sociala-, och fysiska lärmiljön, särskilt vad gäller neuropsykiatriska svårigheter utifrån en inkluderande pedagogik och barnets perspektiv.

Min forskning är inriktad mot barns lärande med fokus på barn och deras förutsättningar och hur den pedagogiska verksamheten kan anpassas för att möta alla barn.

Mina forskningsaktiviteter är som forskningsledare för det VR-finansierade projektet Kognitiva implikationer för matematiklärande hos yngre (2009-2016), och i det uppföljande projektet Att predicera matematikprestation, finansierat av Lärarhögskolan, Umeå universitet. Jag medverkar även i det VR-finansierade projektet Att inte klara av trycket: hur hänger matteängslan ihop med matematikprestation (2020-2022) och i ett hälsofrämjande skolutvecklingsprojekt finansierat av Skolverket, tillsammans med Falu kommun, Aktiv och deltagande – innovativa gymnasieklassrum (2018-2020).

Mina publikationer är inom flera ämnesområden, som smak och lukt, timplaneförsök inom skola, provångest och nationella prov, matematikprestation och arbetsminne, test-effekten, och lärarförmågor. Jag har stor erfarenhet av flertalet metoder, instrument, och analyssätt: intervjuer, standardiserade enkäter, interventioner, dokumentstudier, observationer, statistik. Jag har även stor erfarenhet av flertalet olika deltagande åldersgrupper: barn och lärare på låg-, mellan- och högstadium, vuxna och äldre individer, individer med funktionsnedsättning, elitidrottare.

Jag har en bred utbildningsgrund inom idrott, matematik, utbildningspolitik, beteendevenskap, medicin (barn- och ungdomspsykiatri), och socialpsykiatri. Jag har lärarlegitimation i idrott och hälsa, psykologi, och matematik. Jag är även utbildad som Case Manager.

Jag tog min matematiklärarexamen (1993) från matematikum Uppsala universitet. Min idrottslärarexamen från GIH i Stockholm (1996). Min filosofie doktorsexamen i Pedagogiskt arbete från Umeå universitet (2006). Min filosofie magisterexamen i psykologi från Umeå universitet (2000). Min medicine kandidatexamen i barn- och ungdomspsykiatri från Umeå universitet (2014). Min socialpsykiatriska uppdragsutbildning som Case Manager från Region Västerbotten, Socialpsykiatriskt kunskapscentrum (2017).

2018
Educational Psychology, Abingdon: Routledge 2018, Vol. 38, (5) : 572-595
Korhonen, Johan; Nyroos, Mikaela; Jonsson, Bert; et al.
2018
Thinking Skills and Creativity, Elsevier 2018, Vol. 27 : 1-12
Nyroos, Mikaela; Wiklund-Hörnqvist, Carola; Löfgren, Kent
2016
International Journal of Higher Education, Vol. 5, (4) : 1-12
Nyroos, Mikaela; Schéle, Ingrid; Wiklund-Hörnqvist, Carola
2015
Journal of psychology and behavioral science, American Research Institute for Policy Development 2015, Vol. 3, (2) : 10-19
Nyroos, Mikaela
2015
Resultatdialog 2015, Stockholm: Vetenskapsrådet 2015 : 160-171
Nyroos, Mikaela; Eklöf, Hanna; Jonsson, Bert; et al.
2015
Education Inquiry, Vol. 6, (1) : 73-97
Nyroos, Mikaela; Jonsson, Bert; Korhonen, Johan; et al.
2015
International Journal of School & Educational Psychology, Vol. 3, (1) : 37-48
Nyroos, Mikaela; Korhonen, Johan; Peng, Aihui; et al.
2015
Brukarrevision
Åhlén, Susanne; Sandelin, Hulda; Nyroos, Mikaela
2014
Special Needs Education in Mathematics: New Trends, Problems and Possibilities, Kristiansand: Portal forlag 2014 : 86-91
Bagger, Anette; Nyroos, Mikaela
2014
Umeå: Umeå universitet 2014
Eklöf, Hanna; Jonsson, Bert; Korhonen, Johan; et al.
2014
17 nationella forskarkonferensen om lärande, "På väg mot jämlikt lärande" - nationella forskardagar, Vaasa, Finland, 23-24 maj 2014.
Eklöf, Hanna; Korhonen, Johan; Nyroos, Mikaela; et al.
2014
Education Inquiry, Umeå: Umeå universitet 2014, Vol. 5, (3) : 385-404
Jonsson, Bert; Wiklund-Hörnqvist, Carola; Nyroos, Mikaela; et al.
2014
Special Needs Education in Mathematics: New Trends, Problems and Possibilities, Kristiansand: Portal forlag 2014 : 104-116
Korhonen, Johan; Linnanmäki, Karin; Svens-Liavåg, Camilla; et al.
2013
European Journal of Psychology of Education, New York: Springer Netherlands 2013, Vol. 28, (2) : 497-510
Eklöf, Hanna; Nyroos, Mikaela
2013
6th Nordic Research Conference on Special Needs Education in Mathematics, Copenhagen Denmark
Korhonen, Johan; Nyroos, Mikaela; Jonsson, Bert; et al.
2013
Special needs education in mathematics: new trends, problems and possibilities, Kristiansand: Portal forlag 2013 : 53-63
Nyroos, Mikaela
2013
30th Annual Symposium of the Finnish Mathematics and Science Education Research Association, Vaasa, Finland, November 6-8, 2013
Nyroos, Mikaela; Korhonen, Johan; Jonsson, Bert; et al.
2012
Skrifter från Svensk matematikdidaktisk forskning, MADIF, linköping: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning 2012 : 151-160
Nyroos, Mikaela; Bagger, Anette; Silfver, Eva; et al.
2012
ECER 2012, European Conference of Educational Research, Cádiz, Spain, September 17-21, 2012
Nyroos, Mikaela; Korhonen, Johan; Linnanmäki, Karin; et al.
2012
Education Inquiry, Umeå: Umeå School of Education 2012, Vol. 3, (4) : 615-636
Nyroos, Mikaela; Korhonen, Johan; Linnanmäki, Karin; et al.
2012
Educational Psychology, London: Taylor & Francis 2012, Vol. 32, (2) : 239-256
Nyroos, Mikaela; Wiklund-Hörnqvist, Carola
2012
The Montana Mathematics Enthusiast, Vol. 9, (3) : 409-430
Peng, Aihui; Nyroos, Mikaela
2011
The China-Sweden Symposium on Science and Humanities Education in the 21st Century
Nyroos, Mikaela; Hörnkvist Wiklund, Carola
2011
The China-Sweden Symposium on Science and Humanities Education in the 21st Century
Nyroos, Mikaela; Hörnkvist Wiklund, Carola
2011
Poster presentation at the 5th International Conference on Memory (ICOM5), 31st July-5th August 2011, University of York, UK.
Nyroos, Mikaela; Wiklund-Hörnqvist, Carola
2011
Electronic Journal of Research in Educational Psychology, Grupo de Investigación Investigación Psicóeducativa y Psicopedagógica 2011, Vol. 9, (3) : 995-1022
Nyroos, Mikaela; Wiklund-Hörnqvist, Carola
2010
Göteborg och Umeå: NCM, Göteborgs universitet och UFM, Umeå universitet 2010
Bergqvist, Tomas; Boesen, Jesper; Nyroos, Mikaela
2010
ECER 2010 (European Conference on Educational Research), Education and Cultural Change , Helsinki, Finland, 23-27 August 2010
Nyroos, Mikaela
2010
MAtematikDIdaktiskaForskningsseminariet-7
Nyroos, Mikaela
2010
The Seventh Swedish Mathematics Education Research Seminar, Stockholm, Sweden
Peng, Aihui; Nyroos, Mikaela
2010
The Fifth East Asia Regional Conference in Mathematics Education
Peng, Aihui; Nyroos, Mikaela
2009
Third Nordic Research Network: Critical perspectives on Education and Agency, Halden Norway
Nyroos, Mikaela
2009
Special Needs Education in Mathematics
Nyroos, Mikaela; Wiklund-Hörnqvist, Carola
2009
Different learners – different math?: Proceedings of the 4th Nordic Research Conference on Special Needs Education in Mathematics, Vasa, Finland: 2009 : 85-100
Sjöberg, Gunnar; Nyroos, Mikaela
2008
Teachers and Teaching: theory and practice, Routledge Taylor & Francis 2008, Vol. 14, (1) : 17-33
Nyroos, Mikaela
2007
Pedagogy, Culture & Society, Routledge Taylor & Francis 2007, Vol. 15, (1) : 37-54
Nyroos, Mikaela
2005
Utan timplan - forskning och utvärdering: Antologi från Timplanedelegationen, Stockholm: Fritzes 2005 : 55-76
Lundahl, Lisbeth; Nyroos, Mikaela; Rönnberg, Linda
2005
Umeå: Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, Specialpedagogik och vägledning, Umeå universitet 2005
Lundahl, Lisbeth; Nyroos, Mikaela; Rönnberg, Linda
2005
The 11nd European Conference on Educational Research, Dublin
Lundahl, Lisbeth; Rönnberg, Linda; Nyroos, Mikaela
2004
Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, Uppsala: Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet 2004, (1) : 1-17
Lundahl, Lisbeth; Rönnberg, Linda; Nyroos, Mikaela
2004
The 32nd Nordic Conference on Educational Research, Reykjavik, Iceland
Lundahl, Lisbeth; Rönnberg, Linda; Nyroos, Mikaela
2004
Appetite, Vol. 43, (3) : 295-301
Nordin, Steven; Broman, Daniel A; Garvill, Jörgen; et al.
2004
32nd Nordic Conference on Educational Research
Nyroos, Mikaela
2004
Teacher education and international collaboration: its strength and challenges, Umeå: Fakulteten för lärarutbildningarna, Umeå universitet 2004 : 145-162
Nyroos, Mikaela; Rönnberg, Linda
2004
European Educational Research Journal (online), Vol. 3, (4) : 743-758
Nyroos, Mikaela; Rönnberg, Linda; Lundahl, Lisbeth
2003
the 9th European Conference on Educational Research, Hamburg, Germany
Lundahl, Lisbeth; Nyroos, Mikaela; Rönnberg, Linda
2003
Umeå: Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, Specialpedagogik och vägledning, Umeå universitet 2003
Lundahl, Lisbeth; Nyroos, Mikaela; Rönnberg, Linda
2003
EPAC Hardpaper Publication Series Linz: Univesitaetsverlag Trauner paper 2003
Lundahl, Lisbeth; Nyroos, Mikaela; Rönnberg, Linda