"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-08-07

En vetenskapsdag om hållbara livsmedelssystem i Arktis

NYHET Strategiska medel från Arktiskt centrum och UTRI.

Text: Monica Börlin

Den 29 maj 2023 hölls den första vetenskapsdagen om ”Hållbara livsmedelssystem i Arktis” i Ljusgården (Lärarutbildingshuset, Umeå universitet). Detta evenemang var resultatet av ett lyckat samarbete mellan Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, och Designhögskolan i Umeå. Evenemanget var delvis sponsrat av UTRI och Arktiskt Centrum vid Umeå universitet.

Professor Armando Perez-Cueto är professor vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap och anknuten forskare vid Arktiskt centrum vid Umeå universitet. Han ansökte om medel från Arktiskt centrum för evenemanget "Hållbara livsmedelssystem i Arktis" och beviljades. Han var en av medarrangörerna och först ut att föreläsa på evenemanget. Han beskriver vad hans föredrag handlade om.

– Som en av medarrangörerna underströk jag vikten av att förändra livsmedelssystemet, och beskrev arbetsområdena och bjöd in alla att delta i omvandlingen.

Han fortsätter sedan med att förklara vetenskapsdagens upplägg.

– Programmet var uppdelat i fyra block som inleddes och avslutades av medarrangörerna. Den första fokuserade på forskningen vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, och den övergripande arenan för livsmedelsforskning i Arktis, den andra fokuserade på ursprungsbefolkningens matsystem, den tredje på nationell och internationell livsmedelsforskning, och den fjärde på forskning vid Umeå Designhögskola.

Förutom professor Armando Perez-Cueto var det tio andra forskare från hela världen som föreläste på evenemanget, samt fyra doktorander.

– Först presenterade Elisabeth Stoltz Sjöström den nya National forskarskolan InSyNc. Sedan berättade fyra doktorander om framstegen i sina arbeten som vittnar om den mångfald och det tvärvetenskapliga tillvägagångssättet som institutionen använder. Anna-Karin Karlsson från RISE förklarade sedan visionen för livsmedelsrelaterad forskning i Arktis, med tonvikt på de aktuella innovativa projekten. Hanna Tait Neufeld från University of Waterloo delade med sig av sin erfarenhet i Kanada med komplexiteten i urbana inhemska matmiljöer. Efter henne delade Beno Juarez med sig av sin erfarenhet av effektiva åtgärder tillsammans med en film.

Efter en hållbar lunch på Restaurang Hjortron fortsatte dagen med ytterligare fem gästföreläsare som delade med sig av sina insikter om matarenan.

– Agnes Giboreau talade om sinnenas roll och matglädje i övergången till hälsosamma och hållbara matbeteenden. Cornelia Redeker visade sedan strategier för designroller kring livsmedelssäkerhet i Umeå med omnejd. Efter henne delade Maria Wennberg med sig av Northen Sweden Diet Database och dess potential för att övervaka kostförändringar. Hon följdes av Lena Maria Nilsson som delade med sig av de första resultaten från en kostundersökning riktad till samer och som speglar samiska traditionella livsmedel. Och sedan förklarade Jonatan Leer från Aalborg Universitet hur designupplevelser kan bidra till hållbara matsystem.

Programmet avslutades med en presentation av medarrangören professor Danielle Wilde från Designhögskolan i Umeå, som visade hur man kan gå tillväga för att framtiden för livsmedelsforskning ska kunna blomstra.

Sammantaget var evenemanget lyckat med 58 personer som deltog.

Alla föreläsare

Agnes Giboreau Forskningsföreståndare vid Institut Lyfe Research Center, Frankrike

Anna-Karin Karlsson Research Institutes of Sweden (RISE), Umeå

Armando Perez-Cueto Professor vid Instititionen för kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet

Beno Juarez Grundare för the Floating Bio-Lab, Amazonas, Peru

Cornelia Redeker Universitetslektor vid Arkitekthögskolan, Umeå universitet

Danielle Wilde Professor vid Designhögskolan, Umeå universitet

Elisabeth Stoltz Sjöström Universitetslektor vid Instititionen för kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet

Hanna Tait Neufeld Universitetslektor inom urfolkshälsa, välmående och livsmedelsmiljöer vid University of Waterloo, Kanada

Hilde Weiser Doktorand vid Instititionen för kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet

Jean-Paul Garin Doktorand vid Instititionen för kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet

Jonatan Leer, Universitetslektor vid Institutionen för kultur och lärande vid, Ålborgs Universitet, Danmark

Julia Carrillo Doktorand vid Instititionen för kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet

Lena Maria Nilsson Projektkoordinator vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa, och Arktiskt centrum, Umeå universitet

Maria Wennberg Första forskningsassistent vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Sarah Persson Doktorand vid Instititionen för kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet