"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-16

Engagerande möten över disciplingränser

NYHET Frågor om hållbar utveckling och utbildning samlade ett 60-tal forskare vid den internationella konferensen vid Umeå universitet, med titeln "Transboundary learning beyond disciplines. Sustainable Development opening up research dialogues", 9-11 oktober.

Frågor om hållbar utveckling och utbildning har samlat ett 60-tal forskare vid en internationell konferens vid Umeå universitet. Somliga av forskarna har sin bakgrund inom naturvetenskap, andra inom filosofi, sociologi eller pedagogik. För samtliga står dock frågor om lärande, samhällsförändring och människans agentskap i centrum. Från bl a Sydafrika, Vietnam, Island, Finland och Nederländerna har forskare mötts. I bakgrunden finns också den svenska nationella forskarskolan GRESD, Graduate School on Education and Sustainable Development, med ett tjugotal doktorander i Sverige, vid åtta universitet/högskolor.

Konferensen med titeln Transboundary learning beyond disciplines. Sustainable Development opening up research dialogues har arrangerats i ett samarbete mellan Pedagogiska institutionen och Institutionen för Naturvetenskapens och matematikens didaktik vid Umeå universitet. Professor Karin Sporre och docent Christina Ottander som lett och genomfört konferensen tillsammans med sina medarbetare är mycket nöjda med konferensen. – Så många spännande möten har skett i konferensens sessioner vid presentationer och i diskussion av texter. Paneldiskussionerna har väckt starkt gensvar och stort engagemang. Det har varit roligt att få vara värdar för så mycket forskaraktivitet i det här mycket viktiga fältet, säger Karin Sporre. Och Christina Ottander tillfogar: - För fortsatt forskning i fältet ger det här en viktig uppdatering och nya kontakter inför fortsatt samarbete.
Pedagogik

I konferensens avslutande paneldiskussion har särskild tonvikt lagts vid etiska frågeställningar. I diskussionen medverkade flera av konferensens keynote föreläsare.