"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-02-08

Engelskspråkig utgåva av bok om teori för socialt arbete

NYHET Professorerna Björn Blom och Stefan Morén vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, har skrivit en bok som innehåller teori för socialt arbete som de utvecklat under flera års forskning tillsammans med socialarbetare. I boken presenteras teori som syftar till att både beskriva och förklara hur socialt arbete fungerar.

I Sverige och även globalt sett sker en blygsam teoriutveckling i ämnet socialt arbete, och teorier importeras oftast från andra samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga ämnen.

– Det är den första boken i sitt slag som presenterar förklarande teori utvecklad specifikt ur och för det sociala arbetets praktik, säger Björn Blom.

– Vi publicerade en svensk utgåva 2015 som fick ett mycket bra gensvar, därför ger vi nu ut en omarbetad och engelskspråkig version så att vi kan nå en internationell läsekrets, fortsätter Stefan Morén.

En förklarande teori

Enligt Stefan Morén är bokens grundfråga hur man kan förklara hur resultat i socialt arbete uppstår som en följd av socialarbetares och klienters insatser under vissa kontextuella villkor.

– Teorin går under benämningen KAIMeR, som innebär att den systematiskt och sammanhållet beaktar kontext, aktörer, insatser, mekanismer och resultat. Ett centralt inslag är begreppet generativa mekanismer, som kan hjälpa till att analysera krafter eller orsaker som får något att hända i socialt arbete.

Boken innehåller flera teorier

I boken beskrivs också en domänteori som förklarar hur socialarbetares insatser påverkas av politik, förvaltning och institutionella förhållanden i samhället.

Förutom studenter och forskare så hoppas vi att chefer och socialarbetare verksamma inom det sociala arbetets praktik ska ha nytta av boken, säger Björn Blom och Stefan Morén.

För mer information, kontakta gärna:

Björn Blom
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 46