"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-04-12

Ett fyrtiotal utländska lärare har nu påbörjat utbildningen Snabbspåret

NYHET Den 3 april startade snabbspåret för drygt 40 utländska lärare vid Umeå universitet. Det är Umeå universitet och Arbetsförmedlingen som skapat förutsättningar för att kunna genomföra utbildningen, som för första gången genomförs på distans.

Irene Sedlacek och Heidi Hansson.
Foto: Arbetsförmedlingen.

Vid introduktionen på Umeå universitet deltog drygt 40 utländska lärare bosatta i Östersund, Hammarstrand, Gävle, Sandviken, Söderhamn, Hudiksvall, Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Örnsköldsvik, Malå och Umeå. Utbildningen omfattar 26 veckor och vänder sig till nyanlända lärare och förskollärare som är arabisktalande.

Heidi Hansson, vicerektor vid Umeå universitet, inledde med att hälsa alla välkomna till snabbspåret och önska lycka till med utbildningen.

Introduktionen fortsatte sedan med praktisk information och presentation av alla deltagare. Ansvariga för snabbspåret är Irene Sedlacek, studierådgivare och samordnare samt Dunia Kadhim och Ahmed Hussein, båda lärare och projektledare.

– Det är roligt att deltagarna är så motiverade och intresserade av att delta i snabbspåret, som är ett enkelt och snabbt sätt att komma in på arbetsmarknaden. För nyanlända som är arabisktalande innebär det en helt ny möjlighet att få ett jobb, säger Dunia Kadhim.

Dunia H Kadhim och Ahmad Hussein
Dunia H Kadhim och Ahmad Hussein, båda lärare på utbildningen.
Foto: Arbetsförmedlingen.

Ett första steg in på arbetsmarknaden

Shaymaa Al-Imami från Irak deltar i utbildningen på distans från Härnösand.
– Jag är väldigt glad över att kunna delta i snabbspåret som jag ser som första steget in på arbetsmarknaden. I Bagdad arbetade jag som idrottslärare, säger Shaymaa Al-Imami.

En annan deltagare är Reem Sharbak i Östersund, som kommer från Syrien.
– Jag undervisade i alla grundämnen i grundskolan, som i Syrien är klass 1–6. Snabbspåret är positivt för oss som är lärare, säger Reem Sharbak.

För Bassem Hasan, bosatt i Örnsköldsvik, är förhoppningen att kunna undervisa i engelska efter avslutad utbildning på distans.
– I Damaskus i Syrien var jag lärare i engelska vid FN:s specialskolor för flyktingar från Palestina. Om jag har möjlighet vill jag gärna undervisa i engelska igen, säger Bassem Hasan.

Varvar teori och praktik med svenskundervisning

Utbildningen kommer att bestå av en distansbaserad teoridel och praktik på skolor och förskolor kombinerad med studier i svenska på deltagarnas hemorter. Umeå universitet har planerat utbildningen och ordnar också praktikplatser på skolor och förskolor.

– Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare är ett bra initiativ. Det ger deltagarna en unik möjlighet att lära känna den svenska skolan i teori och praktik samtidigt som deras egen språkinlärning sker snabbare. De berörda kommunerna och skolhuvudmännen kommer genom praktikdelen dessutom i kontakt med kompetenta utländska lärare och förskollärare som efter genomförd komplettering kan bli en behörig kollega, säger Irene Sedlacek.

I kurspaketet ingår delkurser om det svenska skolsystemets historia, organisation och värdegrund, sociala relationer och pedagogiskt ledarskap samt om undervisning och lärande. Under utbildningens gång görs en kartläggning av varje deltagares utbildning och yrkeserfarenhet som lärare för att man ska komma fram till hur en individuell komplettering efter snabbspåret kan se ut.

Inför utbildningen har Arbetsförmedlingen bland annat tagit fram förslag på deltagare och haft kontakter med lärcentra i kommunerna för att planera distansundervisningen.

Stor brist på lärare

Genom snabbspåret är tanken att arbetsgivare lättare ska hitta lärare och förskollärare, som det råder stor brist på i dag.

Mer information 

Läs mer på Snabbspårets hemsida 

Text: Arbetsförmedlingen

Redaktör: Marie Oskarsson