"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-05

EU beviljar drygt 60 miljoner till forskning vid Umeå universitet

NYHET Totalt över 60 miljoner kronor till 15 olika forskningsprojekt, merparten inom ramen för Horizon 2020. Det är facit för Umeå universitet när EU nu meddelar hur medlen från 2018 års utlysningar kommer att fördelas.

HORIZON 2020

Better health and care, economic growth and sustainable health systems

Endpoints – ca 2 miljoner kronor
Patrik Andersson, Kemiska institutionen.
Genom Endpoints vill Patrik och hans forskargrupp försöka klargöra orsakssambanden mellan hormonstörande kemikalier och neurologiska utvecklingsskador. Målet är också att kunna leverera verktyg som kan användas för att minska riskerna för hormonstörande kemikalier i samhället.
Total projektsumma: 6 889 033 euro.

Goliath – ca 3,1 miljoner kronor
Patrik Andersson, Kemiska institutionen.
Målsättningen i projekt Goliath är att utveckla och utvärdera metoder för att testa metabolismstörande kemikalier.
Total projektsumma: 6 761 833 euro.

ECRAID-Plan – ca 800 000 kronor
Annelies Wilder-Smith, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.
Projektet fokuserar på klinisk forskning om infektionssjukdomar.

Marie Skłodowska-Curie research and innovation staff exchange

Innova4tb – ca 1 miljon kronor
Olena Rzhepishevska, Kemiska institutionen och Institutionen för klinisk mikrobiologi.
I projektet Innova4tb samarbetar Olena med andra forskare, sjukhus och företag i kampen mot tuberkulos.
Total projektsumma: 1 039 600 euro.

Marie Skłodowska-Curie research individual fellowships

Arcvis – ca 2,1 miljoner kronor
Eavan O'Dochartaigh och Maria Lindgren Leavenworth, Institutionen för språkstudier.
Syftet med projektet Arcvis är att undersöka den visuella representationen av ursprungsbefolkningen i Arktis och deras lokala miljö under 1900-talet.

Everphot – ca 2,1 miljoner kronor
Alizée Malnoë och Stefan Jansson, Institutionen för fysiologisk botanik.
Syftet med Everphot är att försöka lösa den molekylära mekanismen för fotoskydd i växter, det vill säga skydd mot för mycket skadligt solljus. 

Information and communication technologies – next generation internet

AI4EU – ca 3,2 miljoner kronor
Virginia Dignum, Institutionen för datavetenskap.
AI4EU är ett stort treårigt samarbetsprojekt som involverar fler än 70 olika aktörer i 21 länder. Syftet är att mobilisera all den kunskap som finns kring artificiell intelligens inom EU. På så sätt hoppas man kunna skapa en ledande samarbetsplattform som både ska främja ekonomisk tillväxt och göra löftet om ansvarsfull AI, med människans och samhällets bästa i fokus, till verklighet.
Total projektsumma: 20 miljoner euro.
Läs mer om AI4EU

ERC starting grant

Healfam – ca 15,3 miljoner kronor
Anna Baranowska-Rataj, Sociologiska institutionen.
Tidigare forskning har visat på negativa hälsoeffekter för personer som förlorat sitt jobb. Genom Healfam undersöker Anna och hennes forskargrupp om och i så fall hur arbetslöshet påverkar även övriga familjemedlemmars hälsa.

Oxygen sensing – ca 15,4 miljoner kronor
Changchun Chen, Umeå centrum för molekylär medicin.
Många djur har hittat sätt att anpassa sig till akut syrebrist och låga syrenivåer i sin omgivning. Men det har inte vi människor. Vilka är grunderna för de beteendemässiga och fysiologiska anpassningar som är viktiga för att en organism ska överleva bättre under extrema förhållanden? Den frågan hoppas Changchung Chen och hans forskargrupp kunna ge närmare insikt i genom projektet Oxygen sensing.

Smart, green and integrated transport – mobility for growth

Tube – ca 2,7 miljoner kronor
Anna Oudin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.
Total projektsumma: 5 049 876 euro.

Secure societies – protecting freedom and security of Europe and its citizens

Proactive – ca 6,2 miljoner kronor
Per-Erik Johansson, Europeiska CBRNE-centret.
Proactive syftar till att öka beredskapen inom CBRN-området när det gäller att effektivt hantera stora, heterogena grupper av människor i miljöer där det finns skadliga kemikalier, allvarliga smittoämnen, radioaktiva eller nukleära ämnen.
Total projektsumma: 4 970 028 euro.

Future and Emerging Technologies – FET flagships – tackling grand interdisciplinary science and technology challenges

Humane AI – ca 416 000 kronor
Virginia Dignum, Institutionen för datavetenskap.
Syftet med Humane AI är att designa och sprida AI-system som kan förstärka människors förmågor, snarare än att ersätta mänsklig intelligens. Bakom satsningen står ett konsortium bestående av 35 parter från 17 länder, däribland fyra stora industrier.
Total projektsumma: 1 miljon euro.
Läs mer om Humane AI

EUROPEISKA UNIONENS INRE SÄKERHETSFOND 

Protection of public spaces and addressing CBRN-E (chemical, biological, radiological, nuclear and explosives) threat

Melody – ca 5 miljoner kronor
Per-Erik Johansson, Europeiska CBRNE-centret.
Huvudsyftet med projekt Melody är att definiera, utveckla och sprida en samordnad CBRN-utbildning för blåljuspersonal, det vill säga personer som vanligen är först på plats vid olyckor.
Total projektsumma: 2 793 133 euro.

Eccofex – ca 1,3 miljoner kronor 
Per-Erik Johansson, Europeiska CBRNE-centret.
Syftet med Eccofex är att undersöka EU-medlemsländernas behov av europeiskt stöd vid CBRN-händelser – kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot.
Total projektsumma: 736 690 euro.

ÖVRIGT

Infrastrukturmedel

Prace (6IP) – ca 1 miljon kronor
Bo Kågström, High-Performance Computing Centre North (HPC2N).
Prace står för Partnership for Advanced Computing in Europe. Partnerskapet jobbar för att förbättra databehandling, datahantering och energieffektivitet hos datorsystem i Europa.
Total projektsumma: 132 miljoner euro, varav EU-kommissionen står för 97 miljoner euro.
Läs mer om Prace