Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 30 okt, 2014

Europas ledande växtforskare: Politiker, tänk om!

NYHET Över 20 av Europas mest framstående växtforskare går i dag ut med ett brev som varnar för att Europa kommer att förlora sin ledande position om inte – växtforskningen får tillräcklig finansiering, genmodifierade växter som visat sig vara säkra får användas och fältförsök skyddas från vandalism.

Bland dem som undertecknat brevet återfinns världsledande forskare från Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Östterrike, Nederländerna, Belgien och Sverige. De befarar att Europa inte kommer att kunna leva upp till de mål i EU:s forskningsprogram Horizon 2020 som handlar om att skapa forskning i världsklass och att avlägsna hinder för innovation. För att råda bot på detta menar forskarna att Europas beslutsfattare måste ta ställning för forskningen.

Forskarna, som är världsledande inom områden som sträcker sig från botanik och ekologi till molekylärbiologi, anser att EU:s “fördröjande av godkännanden av transgena växter har förstört för den tillämpade växtforskningen och att detta effektivt har förstört möjligheterna för statligt finansierade forskare och små företag att ta itu med de stora samhällsutmaningarna.”

De menar att detta lett till en minskad konkurrens som ökat de stora företagens dominans inom utsädes- och jordbrukskemikalie-området. Forskarna efterlyser en genomgripande revidering av regleringen för genmodifierade grödor och att den ska baseras på vetenskapliga principer för riskbedömning, i stället för som i dag på politik. Deras uppmaning kommer särskilt lägligt eftersom det Europeiska parlamentet för närvarande överväger Europeiska rådets förslag att tillåta genmodifierad växtodling i de länder som väljer att godkänna detta.

I brevet varnar forskarna för att ”i de flesta europeiska länder blockeras möjligheterna att få tillstånd att utföra fältexperiment, inte av vetenskapliga skäl – utan av politiska.” I de fall där fältförsök tillåtits ”vandaliserades de ofta systematiskt, något som orsakar stora vetenskapliga och finansiella förluster. Det bromsar de vetenskapliga insatserna för att bekämpa jordbrukets skadegörare och motverka klimatförändringar. Forskarna berättar också att ”några av oss har till och med blivit hotade och privategendom har vandaliserats”.

Stefan Jansson, professor vid Umeå universitet och Umeå Plant Science Centre, har samordnat insatsen.
– Kampanjmakare startar nuförtiden ofta upprop och samlar namnunderskrifter. Men det här är inte en lista med vilka växtforskare som helst, inte heller är det en lista med forskare som har kopplingar till industrin, som enligt somliga "skulle påstå detta i alla fall". Politiker som väljer att ignorera detta budskap kan inte i framtiden påstå att de tar vetenskap på allvar, säger han.

De forskare som undertecknat brevet är Europas mest inflytelserika inom växtforskning, baserat på standardmetoden för att mäta vetenskapligt genomslag, det vill säga citeringar i vetenskapliga tidskrifter. Bland undertecknarna återfinns ytterligare en svensk forskare: Thomas Moritz, professor vid SLU och Umeå Plant Science Centre.

Relaterad information

Open letter to decision makers in Europe

För ytterligare information, kontakta gärna:

Stefan Jansson, professor, Umeå universitetTelefon: 070-677 23 31
E-post: stefan.jansson@umu.se

Högupplöst porträttbild

Nyhetsartiklar i urval

The Guardian: Plant scientists urge Europe to stop blocking GM trials on ‘political’ grounds The Telegraph: Genetically modified crops: an open letter to EuropeNature: European Plant Biotech in the balanceScience Business: Politics is blocking GM research, say plant scientists Der Standard: Wissenschafter fordern Freilandexperimente mit Gentechnik-PflanzenVILT: "Verbied geen ggo-veldproeven om politieke redenen"El Pais: No bloqueen los transgénicos por motivos políticosKemivärlden Biotech: Öppet brev från ledande växtforskare Västerbottensnytt: ”GMO-växter måste användas”

Redaktör: Karin Wikman