"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-09

Europeiska Arktis-forskare kör sin kick-off på zoom

NYHET Ekologiprofessor Johan Olofsson upplever en annorlunda start av ett EU-Projekt. Han har i dagarna deltagit i en zoom-baserad kick off av Horizon 2020-projektet "CHARTER: Drivers and feedbacks of changes in Arctic terrestrial biodiversity". Projektet är koordinerat från Rovaniemi i Finland och 21 olika partneruniversitet från hela Europa deltar.

Text: Ingrid Söderbergh

–  Det har fungerat bra så här långt men att det givetvis är lite tråkigt att inte få träffa sina kollegor runt om i Europa på riktigt, säger Johan Olofsson, professor på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Vad handlar projektet i stora drag om?

– CHARTER studerar vilka processer som driver ändringar i klimat och biodiversitet i Arktis och vilka betydelser dessa förändringar har för arktiska samhällen. Det unika med projektet är bredden på expertis som de deltagarna har. Vi är mer än 50 forskare från 21 olika universitet involverade med expertis i klimatologi, fjärranalys, ekologi, antropologi och system-modellering. 

Vilka deltar från Umeå universitet?

– Än så länge är det bara jag som är involverad i projektet från Umeå Universitet, men jag kommer snart att anställa ett par postdoktorer.

Vilken roll har du i projektet?

– Jag arbetar huvudsakligen med att undersöka i vilken utsträckning vegetationsförändringar i Arktis drivs av ändringar i klimat eller ändringar i rentätheter, men samarbetar i de flesta delarna av projektet.

Vad funkar bra respektive mindre bra med en kick-off digitalt?

– Det mesta har fungerat mycket bra. Inga tekniska problem uppstod trots att vi var så många deltagare och det har fungerat bra att blanda diskussioner i storgrupp med smågruppsdiskussioner. Det enda problemet är väl att tre hela dagar framför datorn är lite tråkigt, och givetvis missar man en del av det sociala med att lära känna varandra bättre.

–  Glädjande var att uppslutningen var 100 procent! Alla 21 universitet var representerade, vilket aldrig hade hänt om det varit ett vanligt möte.

Hoppas ni på att snart kunna mötas irl?

–  Projektet kommer att pågå under fyra år och givetvis hoppas och tror vi att vi kan mötas på riktigt senare under processen, även om när det blir är svårt att förutse med så många partners från så många olika länder. Dock tror och hoppas jag att vår förbättrade kompetens kring digitala möten möjliggör mötesformer som kommer att vara värdefulla verktyg även i framtiden när vårt resande inte längre begränsas av en pågående pandemi.

 

För mer information, kontakta gärna:

Johan Olofsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 04