"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-09-09 Uppdaterad: 2022-12-22, 11:41

Stark forskning fokus för Wallenbergbesök

NYHET Nyligen gästades Umeå universitet av företrädare för Wallenbergstiftelserna för att lyssna till forskare vid stiftelsernas egna strategiska forskningsprogram. Under dagen presenterades flera spännande projekt inom artificiell intelligens, där Umeå universitet har en central roll.

Umeå universitet har en viktig roll när det gäller att stärka forskningen inom artificiell intelligens (AI) och autonoma system med inriktning på samhällsvetenskap och humaniora. Detta då universitetet står som värd för forskningsprogrammet WASP-HS (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society).

När Wallenbergstiftelserna nyligen besökte Umeå universitet fick de ta del av nyskapande forskning från flera av stiftelsernas egna lanserade strategiska forskningsprogram. Utöver forskare från WASP-HS deltog också forskare från WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program) och WCMM (Wallenberg Centre for Molecular Medicine) med spännande presentationer.

– Universitetsbesöken är en viktig del i Stiftelsens arbete. Det är alltid lika roligt och intressant att få träffa forskare och att få se och höra om den fantastiska forskning som bedrivs runt om i Sverige. Besöken ger oss också en möjlighet att få direkt feedback på vårt arbete och få en inblick i möjligheter och utmaningar som både forskare och universitetsledningar står inför, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Enligt professor Virginia Dignum, programdirektör för WASP-HS, gav besöket också en värdefull möjlighet att få presentera Umeå universitets roll för driften, designen och utvecklingen av WASP-HS-programmet.

– Vi visade hur visionen och ambitionen för programledarskapet är förankrad i den AI-forskning som sker vid Umeå universitet, särskilt i fråga om styrning och reglering, samhällelig och etisk påverkan, samt interaktionen mellan människa och artificiell intelligens, berättar Virginia Dignum.

”Lyckats rekrytera fantastiska forskare”

Relationen mellan artificiell intelligens, samhälle och människa är en viktig del av den fjärde industriella revolutionen. Peter Wallenberg Jr berättar att Umeå universitet har visat sig vara väldigt duktigt inom området och därför blivit utsett till värduniversitet inom WASP-HS, samt att man nått en framträdande roll inom WASP-programmet.

– Som ett relativt ungt universitet har Umeå visat sig vara verkligen på tårna i väldigt många viktiga ämnen och därför kommit att bli särskilt framgångsrika inom WASP och lyckats rekrytera fantastiska forskare, säger han. 

WASP-HS planeras att pågå fram till 2028 och Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond bidrar med omkring 660 miljoner kronor till programmet. Genom WASP-HS vill man förverkliga excellent tvärvetenskaplig forskning och utveckla kompetenser för att hantera såväl utmaningar som möjligheter med artificiell intelligens och autonoma system.

Vill ha nära kontakt med akademin

Peter Wallenberg Jr poängterade att kontakten med akademin spelar stor roll för stiftelsernas arbete. Han berättar att det alltid har varit viktigt att föra en nära dialog med universiteten för att hålla sig ajour med utvecklingen och fånga upp områden där Stiftelsen kan gå in och göra skillnad. Till exempel i form av strategiska satsningar som just WCMM, WASP och WASP-HS.

– Dialogen och inblicken är värdefull när vi identifierar forskningsområden som är särskilt angelägna att stödja för landets utveckling. En nyckelfaktor för satsningarna är samarbete. Samarbete mellan universitet och samarbeten mellan akademi, industri och samhälle.

Officiell invigning av science centret Curiosum

Wallenbergstiftelsernas besök avslutades på Curiosum där en av pandemin mycket försenad invigning slutligen kunde hållas. Curiosum ingår i projektet Wisdome (Wallenberg Immersive Science Communication Dome), som är en nationell satsning på digitala labb och lärmiljöer i världsklass.

Umeås Curiosum blev det första, efter Visualiseringscenter C i Norrköping, att invigas. Peter Wallenberg Jr berättade i sitt invigningstal att domfilmerna och den visualiseringsteknik som används är resultatet av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses jubileumsdonation till de totalt fem science center som ingår i Wisdome-projektet.