"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-18

Excellent lärare vid Handelshögskolan

NYHET Varje år utnämner Umeå universitet excellenta och meriterade lärare. För att bli utnämnd krävs att ett antal kriterier för pedagogisk skicklighet är uppfyllda. Jessica Eriksson vid Handelshögskolan är en av lärare som i år utsetts till excellent lärare vid samhällsvetenskaplig fakultet.

Vad undervisar du i?

Företagsekonomi, framför allt olika kurser inom entreprenörskap.

Vad är det bästa med att vara lärare på Umeå universitet?

Möjligheten att följa hur studenter utvecklas under en kurs eller mellan kurser. I höst undervisar jag på delvis relaterade kurser från tre olika terminer av utbildningen, som alla har omfattande tillämpade uppgifter. Det synliggör en hel del om vad som fungerar och inte fungerar med avseende på progression.

Universitetet bedriver just nu en stor del av undervisningen på distans. Vilka för- och nackdelar med att undervisa på distans ser du? Hur påverkas lärarrollen av detta?

En utmaning ligger i att det är campuskurser som nu temporärt genomförs digitalt, och att kurserna inte är utformade för ett digitalt format.

Bortsett från barnsjukdomar kopplade till teknik och att förstå nya förutsättningar så är jag positivt överraskad av studentaktiviteten på seminarier och verkstäder via Zoom. Korta och mindre formella studentpresentationer fungerar nästan bättre via Zoom än i sal eftersom det är smidigt att växla mellan olika personer. Formatet verkar också avdramatisera att hålla en presentation.

Samtidigt går väldigt mycket av nyanser och signaler i det mänskliga samspelet förlorade. Om flera personer fysiskt sitter i ett och samma rum under ett seminarium är det mycket lättare att fånga upp och tolka det som sker, att prioritera en grupp där diskussionen verkar stanna av, eller att i samband med handledning fånga upp stämningen i en grupp. Flexibiliteten kan nog, tyvärr, också göra det lättare för studenten att följa med mer passivt.

På kort sikt tror jag inte att det på radikalt förändrar lärarrollen men man tappar som sagt en del i interaktionen med och mellan studenter. Under en period när jag hade hybridinslag blev det också mycket att driva ”projektet kurs” och koordinera aktiviteter, kanske på bekostnad av fokus på lärande. När vi lärare jobbar hemifrån försvinner dessutom mycket av den spontana kunskapsöverföring som sker i korridoren och i fikarummet. På sikt får vi förmodligen anledning att tänka över vad campusutbildning innebär och vilket värde den medför.

 

Lista på 2020 års excellenta och meriterade lärare vid Umeå universitet