"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-12-02 Uppdaterad: 2022-12-05, 09:26

Expert föreläser om antimikrobiell resistens i akvatiska miljöer

NYHET Genom ett projekt inom South Africa - Sweden University Forum, SASUF, startade ett samarbete mellan professor Carlos Bezuidenhout och Umeåforskaren Natuschka Lee. Nu besöker den sydafrikanska forskaren Umeå och föreläser den 7 december om antimikrobiell resistens i vår miljö – i vattendrag, marker och växter.

Text: Ingrid Söderbergh

South Africa - Sweden University Forum, SASUF 2030, är ett samarbete mellan universitet, organisationer och myndigheter i Sverige och Sydafrika. Genom forumet deltar Carlos Bezuidenhout i ett SASUF-projekt om “Mikrobiell bioteknologi” och “Diversitet och hälsa hos pollinerande insekter och växter” tillsammans med forskaren Natuschka Lee på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap och Anita Sellstedt på Institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Natuschka Lee har bjudit in och är värd för Carlos Bezuidenhouts besök i Umeå.

Teamets forskningsresultat har visat hur värdefullt det är att lägga fokus inte enbart på sjukdomsalstrande mikrober hos människor, utan hur viktigt det är att också forska kring mikroberna i olika miljöer och hur de kan påverka vår miljö och vårt samhälle.

–  Vårt samarbete har fungerat utmärkt! Det har varit mycket intressant att studera hur våra två länder reagerar på pågående miljö- och klimatförändringar, eftersom båda båda våra länder ligger närmare polerna. Här har man ju märkt tydligare symptom på nuvarande miljö- och klimatförändringar jämfört med länder som ligger närmare ekvatorn. Vi planerar att söka forskningsmedel i fortsatta samarbeten – dels specifikt kring antimikrobiell resistens, dels en fortsättning kring insektsmikrobiologi och insektshälsa, säger Natuschka Lee.

Under sitt besök vid Umeå universitet kommer Carlos Bezuidenhout också att träffa representanter för Umeå Centre for Microbial Research, UCMR, och diskutera eventuella framtida samarbeten med infektionsforskare.

Om föreläsningen:

Titel: Antimicrobial resistance in aquatic environments: examples and associated risks
Målgrupp: Öppen föreläsning. Ingen registrering behövs.
Tid: 7 december klockan 14:30-15:30
Plats: Stora hörsalen KBC (Carl Cempe salen)

Om Carlos Bezuidenhout

Professor Carlos Bezuidenhout är ansvarig för flera projekt finansierade av National Research Foundation och Water Research Commission of South Africa om antibiotikaresistens i vattenmiljön. Bezuidenhout är för närvarande föreståndare för enheten för miljövetenskap och förvaltning, North-West University.

Hans forskningsintressen ligger inom akvatisk mikrobiologi, vatten, sanitet, hälsa och energi. I mer än två decennier har han arbetat med att spåra potentiella patogena bakterier, svampar och virus i vattenresurser. Han har fått nationellt och internationellt erkännande som en ledande auktoritet på antimikrobiell resistens i sötvattenresurser. Arbetet han gör fokuserar på ytvatten, grundvattenkvalitet och vattenrening i vattenmiljöer och lyfter fram problemområden. Ännu viktigare, det understryker hur människors hälsa beror på vattenkvaliteten.

Hans forskning låg i framkant för att öka medvetenheten om de potentiella farorna med antimikrobiella resistenta mikroorganismer i vattenförsörjningen i Sydafrika. Detta område har sedan dess införlivats i forskningsagendor i Sydafrika och globalt.

Mer information

 

Om South Africa - Sweden University Forum


South Africa - Sweden University Forum, SASUF 2030, är ett samarbetsprojekt inom ramen för STINT mellan universitet, organisationer och myndigheter i Sverige och Sydafrika.

Projektansvarig vid Umeå universitet är Jessica Bergström Grahn.

Mer information

För mer information, kontakta gärna: