"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-06-18

Får EU-medel mot nedisning

NYHET Projektet noICE, NORDIC Icing Center of Expertise, får EU-stöd med 1,9 miljoner euro från Interreg Botnia-Atlantica för att ta fram bättre metoder mot nedisning, ett problem för många industrier och verksamheter. Forskare inom datavetenskap och matematik vid Umeå universitet deltar i projektet.

Text: Ingrid Söderbergh

Vindkraftindustrin har problem med atmosfärisk nedisning. Foto: Markus Nordin

Centrets arbete består i att motarbeta problem med atmosfärisk nedisning, något som bland annat vindkraftsindustrin i Norden är utsatt för. Det kalla klimatet ger unika väderförhållanden som kan leda till nedisning av vindkraftverk. Resultatet är minskad energiproduktion för företagen.

Projektet kommer att ge näringsliv och industrier i regionen kunskap om teknologier mot nedisning. Ett brett kommunikationsnätverk ska byggas mellan organisationer och företag som berörs av nedisningsproblem. Genom dessa nätverk ska industrin kunna ge återkoppling kring problem med nedisning.

Umeå universitet medverkar i projektet genom Institutionen för datavetenskap och Institutionen för matematik och matematisk statistik. Yrkeshögskolan Novia i Vasa koordinerar satsningen.

Medfinansiärer är Region Västerbotten, Österbottens Förbund, Umeå universitet, Yrkeshögskolan Novia, Luleå Tekniska Högskola, Vasa universitet och Tammerfors tekniska universitet.

Stödet gäller projektkostnader för perioden 2018 – 2021.

Mer information om projektet noICE

För mer information, kontakta gärna:

Patrik Eklund, professor vid Institutionen för datavetenskap
E-post: patrik.eklund@umu.se
Telefon: 070-586 44 14

Jun Yu, professor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik
E-post: jun.yu@umu.se
Telefon: 090-786 51 27