"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-27

Fem frågor till Caroline Blomquist om att undervisa i coronatider

NYHET Caroline Blomquist är lektor i miljövetenskap vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet. Hon har undervisat på program inom kostvetenskap och lärarutbildning och undervisar nu på kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd i ämnen som livsmedelskemi, livsmedelssäkerhet och biologi.

Text: Anna-Lena Lindskog

Vad är din viktigaste drivkraft som lärare?

– Jag tycker att kropp, mat och hälsa som jag undervisar om i olika former är så otroligt roliga, vilket jag hoppas förmedla till studenterna. Eftersom studenterna har en relation till ämnena redan från start är det väldigt tacksamt som lärare att undervisa i. Den andra drivkraften är själva mötet med studenterna som oftast ger nya insikter och positiv energi.

Hur har coronapandemin påverkat din vardag som lärare?

– Digitaliseringen har fungerat förvånansvärt bra för föreläsningar, men tyvärr har många praktiska moment som kräver laborationsutrustning fått strykas eller ändrat format. Det jag saknar mest är kontakten med studenterna som är en helt annan via zoom än när man har dem på plats. Det är framför allt svårt att få en uppfattning om hur studenterna har tagit till sig nya begrepp och samband.

Hur har du förändrat/utvecklat din undervisning för att anpassa den till coronarestriktionerna?

– Förutom laborationer, så har jag kortat ned föreläsningspassen och lagt till mer mentimeterfrågor för att få ökad studentaktivet samt bättre förståelse hur ämnesstoftet har landat i gruppen.

Vad är de största utmaningarna?

– Att upprätthålla en social gemenskap inom studentgruppen som gynnar både trivsel och inlärning, vilket framför allt har känts svårt i nybörjargrupper.

Tror du att du kommer fortsätta jobba så med dina studenter även efter att pandemin är över?

– Jag kommer att arbeta mer digitalt även efter pandemin framför allt vid vissa typer av seminarier samt vid handledning av examensarbeten. Jag tycker att zoom har fungerat väldigt bra vid dessa tillfällen, men riktiga möten i sal ger ofta så mycket mer.