"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-04-01

Fem miljoner kronor till stöd för ukrainska forskare

NYHET Umeå universitet öronmärker fem miljoner kronor för mottagande av ukrainska forskare som flyr kriget. – I den svåra situation som råder är det angeläget vi gör det vi kan för att stötta enskilda ukrainska forskare som drabbas av kriget, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Text: Johanna Fredriksson

Rysslands invasion av Ukraina har lett till en humanitär katastrof och enorm flyktingvåg från Ukraina. Med anledning av det har flera svenska lärosäten och forskningsfinansiärer slutit upp och initierat olika insatser för att stötta ukrainska forskare som vill bedriva sin forskning i Sverige.

Fredagen den 1 april tog Umeå universitets rektor beslut om att reservera fem miljoner kronor för mottagandet av ukrainska forskare som har drabbats av kriget. Stödet finansieras med medel ur rektors budgetpost för strategiska resurser. 

Medfinansiering är ett krav

Tanken är att de forskare som beviljas medel ska passa in i verksamheten på den institution som den blir mottagen.

Ett krav är också att fakulteten och institutionen ska kunna medfinansiera forskaren med minst 50–67 procent.

Beslut om finansiering ska ske under 2022 och det är rektor som beslutar om varje enskilt ärende.

För mer information

Per Ragnarsson
Biträdande universitetsdirektör
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 86