"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-04-21

Fem projekt får pedagogiska utvecklingsmedel (Punktum)

NYHET Den 20 april beslutade rektor att fem pedagogiska utvecklingsprojekt beviljas medel från Punktum i den sjunde utlysningen. Punktum-medel ska användas till projekt vars syfte är att främja utveckling av kreativa och flexibla lärandestrategier eller lärandemiljöer vid Umeå universitet.

Ansökningsprocessen bestod av två steg. I det första steget skickade de sökande in en video och ett abstrakt på högst 500 ord där de beskrev sin projektidé. Totalt 15 projektidéer skickades in. Ansökningarna granskades av en bedömargrupp som består av meriterade eller excellenta lärare från alla fakulteter vid Umeå universitet. Åtta projektidéer blev sedan inbjudna att skriva en fullständig projektansökan i steg två av ansökningsprocessen.

Nu har rektor beslutat att bevilja medel till en summa av 2 177 231 kr till fem projekt.

De fem projekten är:

A Systematic and Holistic Approach for ESD: Developing a Curriculum Framework
Alice Annelin och Gert-Olof Boström, Handelshögskolan

Visuell litteracitet i en digital värld
Jenny Eklöf, Institutionen för idé-och samhällsstudier

Hybrida lärmiljöer - Praktiskt och kollaborativt lärande som verktyg för att skapa trygga lärmiljöer
Hanna Lövgren, Annica Nylander, Cecilia Olsson, samtliga vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap samt Åse Tieva, Universitetspedagogik och lärandestöd

DOCTOR: Digital Ophthalmology Clinical Training Tool
Fatima Pedrosa Domellöf, Institutionen för klinisk vetenskap och Frank Dignum, Institutionen för datavetenskap

Studentdrivet e-lärande som programresurs
Anna Sjödin och Jonas Burén, Institutionen för kost-och måltidsvetenskap

Bakgrund

Umeå universitet utlyser årligen utvecklingsmedel för pedagogisk utveckling, Punktum. Utlysningen syftar till att stimulera pedagogisk utveckling och att öka långsiktig förändring av institutionens eller programmets universitetspedagogik. Punktum-medlen baseras på avsatta medel från universitetets anslag för grundutbildning. Därför kan enbart projekt som riktas mot grundutbildningen på Umeå universitet beviljas projektmedel. Medlen förvaltas av och fördelas av Universitetspedagogik och Lärandestöd (UPL) och ska användas till projekt vars syfte är att främja utveckling av kreativa och flexibla lärandestrategier eller lärandemiljöer vid Umeå universitet. Medlen ska stärka kvaliteten på en befintlig kurs eller ett befintligt utbildningsprogram samt stödja pedagogisk samverkan inom eller utanför universitetet.