"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-09-13

Fem snabba frågor till Ethel Kautto

NYHET Ethel Kautto är legitimerad dietist och arbetar som lektor vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap.

Text: Marie Friman

Hej Ethel Kautto!

Du disputerade i mars 2014. Din avhandling handlade om olika aspekter av hur det är att leva med diagnosen celiaki, studerat ur ett genusperspektiv samt hur kosten påverkas när man via screening diagnosticeras med celiaki och hur näringsintaget i den glutenfria kosten blir jämfört med en normalkost hos jämnåriga ungdomar utan celiaki. Du tycker att maten inte främst ska ses som en källa till näring och underhåll av kroppens funktioner och är intresserad av vad mat och måltider gör för oss människor i en social kontext och hur bidrar det till vår identitet.


Berätta om din akademiska bakgrund?

Innan jag utbildade mig till dietist, var min kännedom om akademisk utbildning i det närmaste obefintlig. Till min egen stora förvåning genomförde jag en akademisk utbildning och blev så småningom en legitimerad dietist. Efter att har arbetat en tid som dietist har jag sedan många år arbetat som lärare på universitet och är i dag anställd som universitetslektor. 


Vad forskar du om för tillfället?

Som forskare står man inför många vägskäl och forskningen kan gå i många olika riktningar. Jag har haft förmånen att nyligen arbeta med ett projekt med vår affilierade professor Phil Lyon, där vi studerat hur engelska kokböcker från 30-talet skriver om ”invalid food”. Ett helt annat forskningsprojekt som jag arbetar med tillsammans med professor Agneta Hörnell, docent Jonas Burén och lektor Anna Sjödin handlar om upplevelsen av att följa en kostbehandling och delta i en kontrollerad studie om olika dieter. Jag är också huvudhandlare till Sofia Rapo som studerar måltidsverksamheten inom sjukhusmiljö.


Vad är målet med din studie och vem får nytta av resultatet?

Målet med min forskning är i det stora perspektivet att berika fältet Kost- och måltidsvetenskap med kunskap, ur ett mer personligt perspektiv så handlar det mer om att jag är nyfiken och intresserad hur människor påverkas i och av olika faktorer. Jag anser att fältet behöver forskning som går i olika riktning. Min förhoppning är att den forskning som jag håller på med ska leda till att fler faktorer som påverkas vid och av ätande av mat och måltider för olika grupper blir uppmärksammade i samhället. Drömmen är att både ung och gammal ska ha nytta av den forskning som jag är delaktig i, att de perspektiv som framträder i min forskning ska förbättra situationen för individen och grupper där mat och ätande ingår.


Vad är din viktigaste drivkraft som forskare?

Min drivkraft som forskare är att jag är intresserad av människan i samhället – jag vill gärna söka svar på olika frågor relaterade till mat och måltider.  

För mer information, kontakta gärna:

Ethel Kautto
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 74