"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sofia Rapo

Undervisar på Kostvetarprogrammet, doktorand sedan hösten 2017.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt (tjänstledig) vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

Jag har jobbat på institutionen sedan 2014 och undervisar främst på Kostvetarprogrammet. Jag är också doktorand sedan hösten 2017 och mitt avhandlingsarbete handlar om organisation av sjukhusmåltider, under handledning av Ethel Kautto och Agneta Hörnell.

 

Nutrition & Dietetics, Blackwell Publishing 2021, Vol. 78, (5) : 487-495
Rapo, Sofia; Mattson Sydner, Ylva; Kautto, Ethel; et al.
Universitetspedagogiska konferensen 2017: undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2017 : 42-43
Einarsson, Sandra; Rapo, Sofia

Forskningsprojekt