"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-01-19

Fem snabba frågor till Petra Rydén

NYHET Petra Rydén är legitimerad dietist och arbetar som lektor vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap.

Text: Marie Friman

Hej Petra Rydén!

Du är legitimerad dietist och arbetar som lektor vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap. Din forskning är för närvarande fokuserad på hur ny teknik kan användas av dietister för att t.ex. tillgängliggöra kostbehandling.


Vad handlar projektet om i stora drag?

Det handlar om vad som händer när dietisten möte patienter i videosamtal i stället för i fysiska möten. Hur påverkas behandlingen? Hur påverkas dietistens arbetssituation? Vad tycker patienter och dietister om digitala möten? Och inte minst – hur påverkas samhället av att vårdmöten sker digitalt i stället för vid fysiska träffar?


Hur kom idén till forskningsprojektet till?

Idén kom från den dåvarande dietisten vid Storumans sjukstuga, Sarah Persson, numer doktorand i projektet. Sarah, och även hennes patienter, reste ofta långa sträckor för att träffas. Det ställer stora krav på resmöjligheter och flexibiliteten för möten minskar. På sjukstugan arbetar även Glesbygdsmedicinskt centrum, en forskningsenhet som bland annat arbetar mycket med vård på distans. Tillsammans började de testa dietistbehandling på distans, och tanken föddes att utvärdera resultatet ur ett vetenskapligt perspektiv.


Vad är målet med er studie och vem får nytta av resultatet?

Vi vill se om videosamtal är ett likvärdigt alternativ till fysiska möten med dietist, för både patient, dietist och samhälle. Eftersom vi även studerar praktiska konsekvenser kommer resultatet att vara till nytta för både vårdgivare i stort, sjukvårdande personal samt patienterna!


Vad är din viktigaste drivkraft som forskare?

Jag drivs av en nyfikenhet – att få ta reda på hur och varför olika saker händer och hur det påverkar oss. En annan drivkraft är en vilja att bidra till ett bättre samhälle, att det vi finner i våra studier kan vara till hjälp.


Vilka tips har du för forskare som vill samarbeta utanför sin egen disciplin?

Var nyfiken, nyttja befintliga nätverk och kontakter, och prata med många personer.

För mer information, kontakta gärna:

Petra Ryden
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 57