"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-06-09

Filmbearbetning – ny unik kurs vid Umeå universitet

NYHET Efterbearbetning av film med bland annat specialeffekter blir allt vanligare. Kursen digital redigering och postproduktion som startar den 30 augusti är unik. Den är så ny att den fått ett eget antagningsdatum – den går att söka fram till 21 juni.

Kärnan i 20-poängskursen är det man kallar för postproduktion, det vill säga efterbearbetning av produktioner som exempelvis nyhetsinslag, reklamfilm, lång- och kortfilm samt dokumentärer i olika media bland andra TV, film och på webben.

Efterberabetningen – postproduktionen – innefattar allt ifrån att digitalisera material till klippning, trimning, lägga till effekter och grafik samt att korrigera färg, ljud och ljus för att slutligen anpassa materialet till olika media. I dag är det bara Dramatiska institutet som har en liknade utbildning. Kursen vid Umeå universitet är i jämförelse mer teknikfokuserad.

Kursen ges i samarbete med Film i Västerbotten. Som lärarresurs återfinns Claes Wikström, med lång erfarenhet av postproduktion.– Claes Wikström kommer att ha huvudansvaret för de tekniska momenten. Det känns väldigt tryggt och stimulerande att arbeta med Claes som både har den yrkesskicklighet och det kontaktnät som krävs för att skapa en bra utbildning, säger Charlotte Wiberg, som är ansvarig för kursen vid institutionen för informatik.
– Vi kommer att skapa ett minilabb för postproduktion, en egen datorsal för studenterna, dit de kan komma och gå dygnet runt. Vid en sådan här kurs är det nästan ett måste att studenterna kan sitta och jobba så mycket de vill, menar Charlotte Wiberg.

Vid institutionen finns också en förhoppning att kursen kan leda till ett nytt profilområde även inom forskning kring film- och spelutveckling.
– Vi har redan i dag många som är duktiga inom forskningsområden som relaterar till detta. Vi vill som vanligt knyta ihop grundutbildningen med forskningen. Kursen ska även ses som ett först steg till att kunna presentera en längre utbildning inom området. Vi tror att utvecklingen kommer att vara mycket fruktbar, säger Charlotte Wiberg.

Trots att kursen är så ny att den inte funnits med i den ordinarie ansökningsomgången tror inte Charlotte Wiberg att det ska bli några större problem att fylla de 25 platserna som finns.
– Många som gått andra mediautbildningar har uttalat önskemål om att få specialkompetens inom området. Postproduktion är ett område som växer. Det blir allt vanligare med justeringar och specialeffekter. Alla vatteneffekter i den nya filmen The Day after Tomorrow är ett exempel på postproduktion.

Kontaktperson:

Charlotte Wiberg, institutionen för informatikTel: 090-786 68 20Mobil: 070-201 15 40
E-post: cwiberg@informatik.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg