"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-05-17 Uppdaterad: 2022-10-18, 14:00

Spännande aktiviteter på Biologiska mångfaldens dag

NYHET Den 22 maj firas den Biologiska mångfaldens dag i Sverige. På campus och runt om i Umeå arrangeras olika studentdrivna aktiviteter för att uppmärksamma och främja den biologiska mångfalden. Dagen bjuder på bland annat på fladdermusspaning, småkrypstur och montering av fågelholkar.

Text: Alexandra Haglund

För fjärde året är i rad är studenter på kandidatprogrammet för biologi och geovetenskap på Umeå universitet med och arrangerar aktiviteter för att uppmärksamma den internationella dagen för biologisk mångfald. Totalt är det 60 studenter som har kommit på aktiviteter som både engagerar och informerar allmänheten. I år är aktiviteterna utspridda över helgen och kommer genomföras dels på campus men även på Bölesholmarna på Teg.

– Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse och att visa hur vi med enkla medel och aktiviteter kan gynna den biologiska mångfalden. Studenterna har särskilt fått i uppdrag involvera allmänheten i sina projekt, säger Ulla Carlsson Graner, universitetslektor inom biologi och geovetenskap och programansvarig.

Studenterna Ola Hedberg, Samuel Koont, Hilda Alfredsson, Saga Wiberg och Elsa Lampinen bildar en grupp som dagen till ära slår ett slag för boplatser för fåglar. Med sponsring från Akademiska hus till virke och material samt tillåtelse att använda sin lärares verkstad har gruppen tillverkat 20 fågelholkar som är anpassade för olika arter.

– De naturliga boplatserna för fåglar är en bristvara i dag, så bara ett par holkar i en skog kan göra stor skillnad. Eftersom det inte fanns några fågelholkar på campus kändes det perfekt för oss att tillverka dem i samband med biologiska mångfaldens dag, säger Ola Hedberg. 

Gruppen har i samråd med biologer på universitetet anpassat holkarna till att passa främst för fladdermöss och tornseglare. Till fågelholkarna har de även tillverkat informationsskyltar med illustrationer från konstnären Niklas Johansson.

– Just tornseglare och fladdermöss var i störst behov av bostad, men vi har även gjort 10 småfågelholkar. Holkarna kommer märkas ut på en karta och vid varje holk sätter vi också upp en skylt för att synliggöra dem så allmänheten hittar dit. Sedan vill vi gärna inspirera andra till att tillverka holkar, det är en enkel och rolig aktivitet.

På Bölesholmarna kommer det under helgen pågå studentdrivna aktiviteter för att involvera såväl vuxna som barn i vad biologisk mångfald innebär. En småkrypstur, tipsrunda och fladdermusspaning är några aktiviteter besökare kan delta på.

Aktiviteter för att fira den biologiska mångfalden

Här kan du se vilka aktiviteter som kommer genomföras i Umeå: Aktivitetskarta

Följ gärna Instagramkontot Biofdag_umea som startats inför firandet.