Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-23

Fjällforskning i och om den kommunala planeringen

NYHET Vilhelmina kommun ska bli försöksobjekt i Naturvårdsverkets nya projekt om grön planering i fjällen, som ska pågå 2016–2017. Målet är att tillsammans med myndigheter, lokala aktörer och kommunmedborgare utveckla metoder för att ta fram en grön översiktsplan. Forskarna Therese Bjärstig och Anna Zachrisson, Umeå universitet, samt Johan Svensson, SLU, deltar i projektet.

Planen ska omfatta hur olika intressen kan samsas om att använda fjällen utan att förbruka eller påverka landskapet negativt.

– Vi vill försöka hitta kriterier för uthållighet som är praktiskt användbara i planarbetet på kommunal nivå. I projektet ingår också att hitta metoder för att uppnå ökat engagemang och en större lokal medverkan i planprocessen, säger Therese Bjärstig, projektledare och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen.

– Allt ska förstås dokumenteras ordentligt och förhoppningen är att metoderna för att ta fram en grön översiktsplan i Vilhelmina ska vara direkt användbara för andra fjäll- och landsbygdskommuner med ett stort inslag av naturresursnyttjande, säger Therese Bjärstig.

Forskningsprojektet som heter ”Grön planering i fjällen, Vilhelmina som exempel” har beviljats 4,7 miljoner för två år. Forskningsprojektet ingår i Naturvårdsverkets forskningssatsning ”Storslagen fjällmiljö” och bygger vidare på tre nu pågående projekt inom satsningen, nämligen:

  • Samverkan i fjällen
  • Gruvdrift i fjällen?
  • Miljöövervakning och beslutsstöd i fjällen

Läs mer om projektet

Nyhet från Naturvårdsverket

För mer information, kontakta gärna:

Therese Bjärstig, projektledare och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.Telefon: 070-216 12 68
E-post: therese.bjarstig@umu.se
 

Redaktör: Eva Stoianov